Warunki przyjęcia do Hospicjum Domowego Fundacji „Pro Salute”

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia w hospicjum domowym (wizyty domowe) realizowane są we współpracy z lekarzem, pielęgniarką oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmują:

 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu
 • opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną
 • rehabilitację
 • bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe sprzętu medycznego i pomocniczego.

W ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielanej w warunkach domowych, pacjent ma całodobowy dostęp do świadczeń udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę przez 7 dni w tygodniu. Porady lekarskie odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, wizyty pielęgniarskie – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.
Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta dorosłego lub dziecka opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.

Pacjentom korzystającym ze świadczeń realizowanych w hospicjum domowym nie przysługują świadczenia z zakresu:

 • Świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych
 • Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w warunkach domowych

Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta do Hospicjum Domowego:

 • skierowanie do Hospicjum Domowego z zapisem lekarza kierującego: proszę o objęcie Hospicjum Domowego + diagnoza
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne: np. legitymacja emeryta/rencisty, decyzja: ZUS, PUP, MOPS, RMUA, zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny, działalność gospodarcza: aktualna wpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA).
 • 2 dowody osobiste (pacjenta i osoby zgłaszającej)
 • karta magnetyczna pacjenta
 • ksero dokumentacji medycznej (wypisy + wyniki z potwierdzeniem choroby

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
C00-D48 Nowotwory
G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
I42-I43 Kardiomiopatia
J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89 Owrzodzenie odleżynowe

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00 w siedzibie Fundacji „Pro Salute” (Będzin, ul. Sączewskiego 27). Kontakt telefoniczny: (32) 267-32-85