Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Salute”

Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Salute” udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

W ramach kontraktu świadczone są usługi przez:

 • Hospicjum Onkologiczne
  • Zespół Opieki Domowej
  • Poradnia Opieki Paliatywnej
 • Poradnię Onkologiczną
 • Poradnię Zdrowia Psychicznego
 • Poradnię Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poza kontraktem świadczone są usługi w poradniach:

 • Poradni Internistycznej

Rejestracja od 8.00 do 16.00

Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Saute” zatrudnia 17 osób w tym:

 • 8 lekarzy
 • 6 pielęgniarek
 • 2 rehabilitantów
 • 1 psychologa