Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych…

 

Zadanie

„Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców z Dąbrowy Górniczej”

obejmuje okres od 01.03.2010 r. do 15.11.2010 r.

 

W ramach realizacji projektu finansowanego przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej zgodnie z umową nr WZA-343-2-29/10 są realizowane następujące zadania dla 25 podopiecznych Hospicjum Onkologicznego – mieszkańców Dąbrowy Górniczej:

 

  1. Psychoterapia indywidualna – realizowana dla 25 pacjentów zamieszkałych w
    Dąbrowie Górniczej przez 8 miesięcy.

Dla każdego chorego przewidywane są 3 godziny psychoterapii

Psycholog będzie odwiedzał pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 10.00.

W miesiącu odbędzie się średnio 9 godz. psychoterapii (średnio 3-4 chorych)

 

  1. Rehabilitacja – realizowana dla 25 pacjentów zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej przez 8 miesięcy.

Dla każdego chorego przewidywane są w ciągu 8 miesięcy 3 godziny rehabilitacji.

Rehabilitantka będzie odwiedzała pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 15.00.

W miesiącu odbędzie się średnio 9 zabiegów rehabilitacyjnych, średnio 3-4 chorych.

 

Pacjenci wymagający opieki hospicyjno-paliatywnej przyjmowani są na podstawie wystawionego skierowania przez lekarza. Kwalifikacje do rehabilitacji i do psychoterapii ustala lekarz prowadzący Hospicjum.

W ramach umowy z Urzędem Miasta Dąbrowy Górniczej w tych sytuacjach, gdy umożliwia to stan ogólny chorego i można spodziewać się poprawy samopoczucia i/lub ogólnej sprawności chorych zabiegi usprawniające i wsparcie psychologiczne będą wykonywane częściej.