Wspólny program Fundacji „ ProSalute” i „Wspólna Droga”

 

Od 1 maja 2009 r. realizujemy program współfinansowany przez Fundację „Wspólna Droga” na podstawie umowy Nr 1/OP granty/09/GM dotyczący:

 

  1. Podwyższenie jakości opieki paliatywnej u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej

 

  1. Rozwój portalu internetowego www.prosalute.info

 

  1. Wykłady w szkołach ponadpodstawowych: „Wpływ czynników środowiskowych na rozwój chorób nowotworowych”

 

Celem projektu projektu jest utrzymanie ciągłości świadczeń udzielanych przez Poradnię Onkologiczną i Hospicjum Onkologiczne, a także kształtowanie wiedzy o chorobach nowotworowych realizowanej za pośrednictwem portalu internetowego.

 

Celem wykładów będzie podwyższenie świadomości wśród młodzieży na temat uwarunkowań chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z palenia tytoniu i nadużywania alkoholu. Będzie to mogło skutkować kształtowaniem właściwych postaw dla ochrony indywidualnej jak również dla dbałości o środowisko w aspekcie profilaktyki zdrowotnej. Zostanie przeprowadzonych 15 wykładów w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Będzina.