Wspólna Droga

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wspólna Droga w okresie od 01.04.2010 r. do 30.11.2010 r.

 

Nazwa projektu

  1. Podwyższenie jakości opieki paliatywnej u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej poprzez zwiększenie zabiegów fizjoterapeutycznych.
  2. Rozwój portalu internetowego www.prosalute.info
  3. porady onkologiczne w tym udzielane on-line
  4. administracja portalu internetowego www.prosalute.info

 

Cele projektu

Ad. 1. W opiece paliatywnej niezmiernie jest ważna rehabilitacja, w tym masaże

limfatyczne dla poprawy jakości życia.

Ad. 2. Celem projektu jest utrzymanie działalności portalu internetowego www.prosalute.info dzięki któremu osoby zainteresowane problematyką chorób nowotworowych mogą uzyskać informacje o tych schorzeniach, a także wzajemnie się wspierać za pośrednictwem forum internetowego.

 

Opis projektu

U chorych prowadzona opieka paliatywna realizowana jest przez Zespół Opieki Domowej w skład którego wchodzi lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta i psycholog. Ważnym elementem opieki domowej są zabiegi fizjoterapeutyczne.

Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Salute” zatrudnia 3 fizjoterapeutów, którzy wykonują w ramach opieki domowej zabiegi rehabilitacyjne służące ogólnemu usprawnieniu chorych, którzy często uprzednio przebyli poważną terapię onkologiczną. W ramach tych zabiegów prowadzone są masaże szczególnie ukierunkowane na zmniejszenie obrzęku limfatycznego, który występuje często w związku z usunięciem węzłów chłonnych. Usprawnienie chorych ma duże znaczenie w poprawie jakości życia oraz pomocne w sprawowaniu, opieki ponieważ chorzy mogą dłużej zachować samodzielność.

Według prognoz zapadalność na choroby nowotworowe będzie nadal wzrastała, czemu towarzyszyć będzie wzrost umieralności. Odwrócenie tej tendencji wymaga zaangażowania wielu osób i instytucji w walce z rakiem.

Dane epidemiologiczne są niekorzystne i wskazują, że nowotwory są drugą po schorzeniach układu krążenia przyczyną zgonów.

W Województwie Śląskim co czwarty mężczyzna i co piąta kobieta zachoruje w swoim życiu na chorobę nowotworową, która jest przyczyną wielu cierpień.

Przyjmujemy wszystkich pacjentów wymagających opieki hospicyjnej i leczenia onkologicznego nie ustalając kolejki oczekujących.

Portal internetowy działa od 2005 r. i rokrocznie obserwujemy wzrastające zainteresowanie weryfikowane ilością odwiedzin stron jak i wzrostem ilości zarejestrowanych uczestników forum internetowego.

Istnieje zapotrzebowanie na informacje o chorobach nowotworowych oraz na uczestnictwo w forum, gdzie poprzez kontakt internetowy można uzyskać radę, wymienić informacje, czy wzajemnie wspierać się.

Osoby chore mogą również uzyskać wstępną poradę onkologiczną on-line