Wspólna Droga 2011

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wspólna Droga w okresie od 01.05.2011 r. do 31.12.2011 r.

 
 

Nazwa projektu

  1. Podwyższenie jakości opieki paliatywnej u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej poprzez zwiększenie zabiegów fizjoterapeutycznych i psychoterapię indywidualną
  2. Rozwój portalu internetowego www.prosalute.info
    1. porady onkologiczne w tym udzielane on-line
    2. administracja portalu internetowego www.prosalute.info


 Cele projektu

Ad. 1. W opiece paliatywnej niezmiernie jest ważna rehabilitacja, w tym masaże limfatyczne dla poprawy jakości życia. Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia polegającą na wywieraniu wpływu na psychikę pacjenta, jest zamierzoną, systematyczną, planowaną i ukierunkowaną metodą leczenia opartą na związku interpersonalnym terapeuty i pacjenta. Ma na celu nakreślenie choremu i jego rodzinie kierunku postępowania i ustalenia celów możliwych jeszcze do realizacji.

Ad. 2 Celem projektu jest utrzymanie działalności portalu internetowego www.prosalute.info, dzięki któremu osoby zainteresowane problematyką chorób nowotworowych mogą uzyskać informacje o tych schorzeniach, a także wzajemnie się wspierać za pośrednictwem forum internetowego.

 
 

Opis projektu

U chorych prowadzona opieka paliatywna realizowana jest przez Zespół Opieki Domowej w skład którego wchodzi lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta i psycholog. Ważnym elementem opieki domowej są zabiegi fizjoterapeutyczne.

Psychoterapia indywidualna osób chorych terminalnie polega na towarzyszeniu pacjentowi w wybranej przez niego drodze. Stwarza możliwość bezpiecznego mówienia o emocjach. Pacjent może dokonać bilansu swojego życia, zastanowić się jak wykorzystać czas, który jeszcze mu pozostał, jak zrealizować ważne dla niego potrzeby. Terapia indywidualna pacjenta obejmuje tworzenie poczucia bezpieczeństwa, poprawy komfortu psychicznego, przeciwdziała destrukcyjnej sile depresji. U wszystkich tych chorych w ostatnim okresie życia występuje szereg dokuczliwych dolegliwości somatycznych, którym towarzyszą przykre odczucia psychiczne oraz ból duchowy, egzystencjonalny.

Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Salute” zatrudnia 3 fizjoterapeutów, którzy wykonują w ramach opieki domowej zabiegi rehabilitacyjne służące ogólnemu usprawnieniu chorych, którzy często uprzednio przebyli poważną terapię onkologiczną. W ramach tych zabiegów prowadzone są masaże szczególnie ukierunkowane na zmniejszenie obrzęku limfatycznego, który występuje często w związku z usunięciem węzłów chłonnych. Usprawnienie chorych ma duże znaczenie w poprawie jakości życia oraz pomocne w sprawowaniu, opieki ponieważ chorzy mogą dłużej zachować samodzielność.

Według prognoz zapadalność na choroby nowotworowe będzie nadal wzrastała, czemu towarzyszyć będzie wzrost umieralności. Odwrócenie tej tendencji wymaga zaangażowania wielu osób i instytucji w walce z rakiem.

Dane epidemiologiczne są niekorzystne i wskazują, że nowotwory są drugą po schorzeniach układu krążenia przyczyną zgonów.

W Województwie Śląskim co czwarty mężczyzna i co piąta kobieta zachoruje w swoim życiu na chorobę nowotworową, która jest przyczyną wielu cierpień.

Przyjmujemy wszystkich pacjentów wymagających opieki hospicyjnej i leczenia onkologicznego nie ustalając kolejki oczekujących.

Portal internetowy działa od 2005 r. i rokrocznie obserwujemy wzrastające zainteresowanie weryfikowane ilością odwiedzin stron jak i wzrostem ilości zarejestrowanych uczestników forum internetowego.

Istnieje zapotrzebowanie na informacje o chorobach nowotworowych oraz na uczestnictwo w forum, gdzie poprzez kontakt internetowy można uzyskać radę, wymienić informacje, czy wzajemnie wspierać się.

Osoby chore mogą również uzyskać wstępną poradę onkologiczną on-line