Wspólna Droga

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wspólna Droga

w okresie od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r.

 
 

Nazwa projektu

  1. Podwyższenie jakości opieki paliatywnej u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej poprzez zwiększenie zabiegów fizjoterapeutycznych i psychoterapię indywidualną
  2. Rozwój portalu internetowego www.prosalute.info
    1. porady onkologiczne w tym udzielane on-line
    2. administracja portalu internetowego www.prosalute.info


 Cele projektu

Ad. 1. Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia polegającą na wywieraniu wpływu na psychikę pacjenta, jest zamierzoną, systematyczną, planowaną i ukierunkowaną metodą leczenia opartą na związku interpersonalnym terapeuty i pacjenta. Ma na celu nakreślenie choremu i jego rodzinie kierunku postępowania i ustalenia celów możliwych jeszcze do realizacji. W opiece paliatywnej niezmiernie jest ważna rehabilitacja, w tym masaże limfatyczne dla poprawy jakości życia.

Ad. 2 Celem projektu jest utrzymanie działalności portalu internetowego www.prosalute.info, dzięki któremu osoby zainteresowane problematyką chorób nowotworowych mogą uzyskać informacje o tych schorzeniach, a także wzajemnie się wspierać za pośrednictwem forum internetowego.

Opis projektu

Ad. 1. Medycyna paliatywna oferuje pacjentom, u których choroba upośledza ogólną sprawność i jest źródłem poważnych cierpień wszechstronną pomoc medyczną, w tym rehabilitację i psychoterapię indywidualną, dzięki czemu u wielu osób można uzyskać poprawę jakości życia, a także pomóc rodzinom na których spoczywa w dużej mierze ciężar opieki nad osobą bliską.

Psychoterapia indywidualna pacjenta obejmuje tworzenie poczucia bezpieczeństwa, poprawia komfort psychiczny, przeciwdziała destrukcyjnej sile depresji. U wszystkich tych chorych w ostatnim okresie życia występuje szereg dokuczliwych dolegliwości somatycznych, którym towarzyszą przykre odczucia psychiczne oraz ból duchowy, egzystencjonalny. W opiece paliatywnej psycholog na pierwszym miejscu stawia dobro chorych, pomaga zrozumieć i zaakceptować sytuację, ułatwia ekspresję negatywnych emocji, sprzyja wszelkimi sposobami podnoszeniu jakości życia pacjenta, gdyż jest to czynnik najbardziej leczący, ułatwia podtrzymywanie nadziei na coś ważnego w życiu, pomaga w kontroli aktualnej sytuacji i zachowaniu godności.

 
 

Rehabilitacja polega na przystosowaniu do czynnego udziału w życiu społecznym, jest procesem złożonym mającym na celu przywrócenie w możliwie wysokim stopniu sprawności fizycznej organizmu oraz przywrócenie poczucia własnej wartości. Usprawnienie chorych ma duże znaczenie w poprawie jakości życia oraz pomocne w sprawowaniu opieki, ponieważ chorzy mogą dłużej zachować samodzielność.

 

Ad. 2. W Poradni Onkologicznej są realizowane m.in. porady i konsultacje specjalistyczne w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia specjalistycznego, zlecanie badań diagnostycznych, leków i materiałów medycznych.

Przyjmujemy wszystkich pacjentów wymagających opieki hospicyjnej i leczenia onkologicznego nie ustalając kolejki oczekujących.

Portal internetowy www.prosalute.info zawiera informacje na temat profilaktyki, diagnostyki, leczenia, opieki paliatywnej i adresowany jest do wszystkich osób polskojęzycznych zainteresowanych chorobami nowotworowymi. Osoby chore mogą również uzyskać wstępną poradę onkologiczną on-line. Portal działa od 2005 r. i rokrocznie obserwujemy wzrastające zainteresowanie weryfikowane ilością odwiedzin stron, jak i wzrostem ilości zarejestrowanych uczestników forum internetowego.