Wielkopolskie Centrum Onkologii

I  Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. (061) 854 05 00, fax: (061) 852 19 48, www.wco.pl
Dyrektor dr hab. Julian Malicki
Sekretariat dyrekcji, tel. (061) 854 07 00, fax.(061) 852 19 48
Z-ca dyrektora ds. lecznictwa dr med. Jerzy Załuski
Naczelna Pielęgniarka mgr Zofia Cwalina, tel. (061) 854 06 29, fax. (061) 852 19 48

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest jedynym ośrodkiem w Wielkopolsce prowadzącym pełne leczenie skojarzone nowotworów: leczenie chirurgiczne, radioterapię i che­mioterapię. Rocznie w Centrum hospitalizowanych jest 10.000 chorych, wykonywa­nych 3800 operacji oraz 4000 zabiegów ambulatoryjnych. Radioterapia stosowa­na jest u 3900 chorych. Dowodem jakości funkcjonowania szpitala, jest przyznany w dniu 9 maja 2003 r. przez jednostkę certyfikującą Lloyd’s Register Quality Assurance Polska Certyfikat Jakości potwierdzający zgodność funkcjonowania Systemu Zarzą­dzania Jakością w zakresie świadczenia usług medycznych z wykorzystaniem promie­niowania jonizującego.

Oddziały w Wielkopolskim Centrum Onkologii:

W diagnostyce onkologicznej wykonywane są najnowocześniejsze metody: CT, NMR, USG specjalistyczne, badanie markerów nowotworowych, badanie receptorów hor­monalnych oraz wysokospecjalistyczne badania histopatologiczne. Wymienione metody umożliwiają właściwą ocenę stopnia zaawansowania klinicznego choroby i warunkują wybór metody leczenia.

Oddział Anestezjologii i intensywnej Terapii
Oddział Chemioterapii
Oddział Chirurgii Onkologicznej I
Oddział Chirurgii Onkologicznej II
Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej
Oddział Radioterapii Ogólnej I
Oddział Radioterapii Ogólnej II

Poradnie specjalistyczne w Wielkopolskim Centrum Onkologii:

Poradnia Chemioterapii I

Poradnia Chemioterapii II

Poradnia Chirurgii Onkologicznej I

Poradnia Chirurgii Onkologicznej II

Poradnia Genetyki Onkologicznej

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Paliatywna i Leczenia Bólu

Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcji Piersi

Poradnia Onkologii i Radioterapii Ginekologicznej

Poradnia Radioterapii Ogólnej I

Poradnia Radioterapii Ogólnej II

Poradnia Stomijna

Blok Operacyjny III (ambulatoryjny)

Procedura rejestracji do Poradni

  1. Poradnie specjalistyczne Wielkopolskiego Centrum Onkologii przyjmują pacjentów bez skierowania. Wyjątek stanowią poradnie: Opieki paliatywnej i leczenia bólu, genetyczna, konsultacyjna, zgodnie z wymaganiami NFZ. Od wymogu posiadania skierowania zwolnieni są inwalidzi wojenni.
  2. Istnieje możliwość telefonicznego zarejestrowania się do poradni Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Proponujemy dzwonić w przeddzień planowanej wizyty w godzinach popołudniowych pod następujące numery tel. (061) 854 05 56, 854 05 57, 854 07 11
  3. W przypadku pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy do Wielkopolskiego Centrum Onkologii niezbędne jest założenie historii choroby, ponieważ uzyskiwanie danych osobowych od Państwa trwa około 10 minut, proponujemy zatem zgłaszać się osobiście.
  4. W przypadku rejestrowania się na zabieg ambulatoryjny lub na przyjęcie do oddziału, nie istnieje możliwość rejestracji telefonicznej, wymagane jest zgłoszenie osobiste
  5. Rejestracja Wielkopolskiego Centrum Onkologii jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 16.00. Pacjent przy rejestracji powinien posiadać przy sobie dowód ubezpieczenia. W przypadku cudzoziemców, nie posiadających legitymacji ubezpieczeniowej (z wyjątkiem studentów, studiujących na terenie Polski) istnieje pełna odpłatność za świadczone usługi.
  6. Wraz z rejestracją pacjenta do poradni zakładana jest historia choroby, w której zawarte są w/w dane identyfikacyjne.

Pacjenci mogą uzyskać poradę w następujących poradniach:

– Poradnia genetyczna wraz z terapią genową,
– Poradnia chemioterapii I i II (wraz z podaniem leku),
– Poradnia radioterapii ogólnej I i II (porada i procedura radioterapii ambulatoryjnej
– Poradnia radioterapii i onkologii ginekologicznej,
– Poradnia opieki paliatywnej i leczenia bólu oraz zespół wyjazdowy,
– Poradnia chirurgiczna wraz z zabiegiem na bloku ambulatoryjnym III oraz poradnia chirurgii plastycznej i rekonstrukcji piersi,
-Poradnia laryngologiczna, Poradnia stomijna, Poradnia rehabilitacji,
– Poradnia ogólnoonkologiczna przy ul. Słowackiego,
– Poradnie konsultacyjne chirurgii onkologicznej, immunologii i onkologii (porad udzielają konsultanci wojewódzcy w zakresie immunologii, chirurgii onkologicznej, chemioterapii i radioterapii).

Wielkopolskim Centrum Onkologii wykonuje się następujące badania diagnostyczne:

Pracownia scyntygrafii – scyntygrafia kośćca,
– Pracownia immunologiczna – badanie metodami biologii molekularnej w chorobach nowotworowych, cytometria przepływowa,
– Pracownia histopatologii – badanie immunohistochemiczne, badania histopatologiczne,
– Pracownia endoskopii – badania endoskopowe (kolonoskopia, gastroskopia, bronchoskopia, rektoskopia),
– Pracownia biopsji mammotomicznej – stereotaktyczna biopsja mammotomiczna,
– Zakład Radiologii – badania USG i RTG, tomografia komputerowa, mammografia,
– Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej – badania laboratoryjne,
– Pracownia Mikrobiologii – badania bakteriologiczne.