Wiek a badania profilaktyczne

Ubezpieczeni, którzy ze względu na wiek nie mogą skorzystać z badań w ramach programów profilaktycznych, mają zapewnioną taką możliwość z tytułu objęcia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Programy profilaktyczne, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym oddział Podlaski, są skierowane do określonych grup wiekowych. Istotą każdego programu jest jego ukierunkowanie do wyodrębnionej populacji, która – co wynika z danych epidemiologicznych – jest najbardziej narażona na zachorowanie na dane schorzenie, czyli stanowi tzw. grupę ryzyka. Działania profilaktyczne adresowane do osób we wskazanym przedziale wiekowym podejmowane są na całym świecie i – zdaniem specjalistów – są wówczas najbardziej skuteczne. Specyfika wykonywania badań profilaktycznych rządzi się swoimi prawami. Główną ich zaletą jest możliwość wykonania diagnostyki bez konieczności posiadania skierowania, przy jednoczesnym spełnianiu określonych w programach kryteriów. Jednym z nich jest wiek ubezpieczonego.

Jednakże z całą mocą należy podkreślić, że wszyscy ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia mają zapewniony dostęp do tej samej diagnostyki, inna jest tylko procedura. Na przykład w programie profilaktyki raka szyjki macicy cytologię mogą wykonać kobiety w wieku od 30 do 59 lat i nie częściej niż raz na trzy lata. Jednak każda ubezpieczona, która ma mniej niż 30 lat i więcej niż 59 może udać się z wizytą do ginekologa (nie trzeba mieć skierowania) i będzie miała wykonaną cytologię. Należy pamiętać, że zarówno w przypadku badań w ramach programu profilaktycznego, jak też badań zleconych przez lekarza, ubezpieczony nie ponosi żadnych kosztów.

Wszyscy ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia mają zagwarantowaną opiekę medyczną wraz z potrzebną diagnostyką.

Grażyna Pawelec
Rzecznik prasowy Podlaskiego OW NFZ