Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika

ul. Chałubińskiego 7, 75-540 Koszalin
e-mail: szpital@swk.med.pl lub marketing@swk.med.pl
Centrala (094) 348 84 00

Dyrektor Jerzy Brzewski, tel. (094) 348 81 02
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Andrzej Kondaszewski

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Ilość łóżek: 60
Ordynator, tel. (094) 348 82 20

W ramach Oddziału działa:

 • Blok Operacyjny
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej    ;
 • Pracownia USG – przyjęcia pacjentów odbywają się codziennie (oprócz wtorków) w godzinach od 8.00 do 14.00

Oddział Wewnętrzny A, Ilość łóżek: 36
Ordynator, tel. (094)348 82 51

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Chemioterapii Onkologicznej
 • Poradnia Gastroenterologiczna – czynna we wtorki i czwartki godz. 13.00-15.
 • Pracownia EKG – czynna codziennie godz. 8.00 – 15.00

Profil leczniczy Oddziału obejmuje szeroki zakres schorzeń internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem i położeniem nacisku na rozpoznanie i leczenie chorób przewodu pokarmowego. Oddział specjalizuje się w diagnostyce chorób nowotworowych i terapii chemioterapeutycznej chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, zwłaszcza żołądka i jelita grubego a także nowotworów złośliwych piersi.

Oddział Wewnętrzny B, Ilość łóżek: 51
Ordynator, tel. (094) 348 81 23

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Chemioterapii Hematoonkologicznej
 • Pododdział Nefrologiczny
 • Poradnia Endokrynologiczna – czynna we wtorki i piątki godz. 10.00-14.00
 • Poradnia Hematologiczna – czynna w czwartki godz. 11.00-14.00
 • Poradnia Nefrologiczna – czynna w środy godz. 10.00-14.00

Przychodnia Onkologiczna
 Orla 2, Koszalin, tel. (094) 346 00 18, 346 00 33

Poradnie

 • Onkologii Ogólnej
 • Onkologii Ginekologicznej
 • Chirurgii Onkologicznej
 • Medycyny Paliatywnej
 • Urologiczna i Onkologii Urologicznej
 • Oddział Dzienny Chemioterapii I      
 • Pracownia Mamografii

 

Przyjęcie Pacjenta do szpitala
Udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji le­karskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w odpowiednich izbach przyjęć/ogólnej, dziecięcej, zakaźnej, ginekologiczno- położniczej. Każda izba jest dobrze oznakowana, usytuowana na parterze poszczególnych obiektów Szpitala. Na każdej z izb przyjęć zatrudniony jest doświadczony i wy­soko kwalifikowany personel /lekarze, pielęgniarki, ratownicy, sanitariusze. Wszystkie osoby zatrudnione w tych jednostkach zaopatrzone są w czytelne, widoczne identyfi­katory zawierające informacje na temat: danych osobowych, zajmowanego stanowi­ska, oraz miejsca pracy.
Przed wykonaniem wszystkich czynności diagnostyczno- leczniczych i pielęgnacyjnych pacjent lub członek jego rodziny powinien przedstawić pracownikom izby przyjęć:

 • skierowanie do szpitala,
 • dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń