Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
Dyrektor mgr Antoni Kolbuch, tel./fax. (013) 430 95 52 tel./fax. (013) 434 14 20 onkologia@szpital.brzozow.pl

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa lek. med. Andrzej Piotrowski tel. /fax. (013) 430 95 52, tel. / fax. (013) 434 14 20 onkologia@szpital.brzozow.pl

Oddział Radioterapii Onkologicznej
tel. (073) 430 96 89, e-mail: radioterapiabrzozow@op.plDzięki  stosowaniu najnowszych metod leczenia napromienianiem chorób nowotworowych oraz profesjonalnej obsadzie lekarskiej i pielęgniarskiej rocznie na naszym od  hospitalizuje się około 1850 pacjentów.

Telefony:

(013) 430 95 06 Poradnia Radioterapii
(013) 430 96 47 Sekretariat Radioterapii

(013) 430 96 76 Dyżurka Lekarska

(013) 430 95 98 Dyżurka Pielęgniarek

(013)430 96 67 Pacjenci

Oddział Chemioterapii Onkologicznej

Oddział Chemioterapii świadczy usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i kontroli pacjentów z rejonu województwa podkarpackiego oraz województw ościennych. Zajmuje się leczeniem chorób nowotworowych. Oddział posiada 22 łóżka.

Telefony:

(013) 430 96 66 Sekretariat Oddziału
(013) 430 96 69 Ordynator Oddziału
(013) 430 96 71 Dyżurka Lekarska
(013) 430 96 68 Dyżurka Pielęgniarek

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Telefony
(013) 430 96 58 Sekretariat

(013) 430 96 62 Dyżurka Lekarska
(013) 430 96 64 Gabinet Ordynatora
(013) 430 96 06 Pokój Oddziałowej
(013) 430 96 59 Dyżurka Pielęgniarek
(013)430 96 57 Pacjenci

Zakład Patomorfologii,

Kierownik, tel. (013) 430 95 36

Zakład posiada pracownie:

histopatologiczną

badań śródoperacyjnych

cytologiczną (cytologia złuszczająca, ginekologiczna i biopsja aspiracyjna cieńkoigłowa)

histochemiczną i immunohistochemiczną

telepatologii i morfometrii

diagnostyki sekcyjnej (prosektorium).

Poradnia Chirurgii Onkologicznej, tel: (013) 430 96 11
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Rejestracja osobiście lub telefonicznie (013) 430 95 25 od godz. 7.25 do13.00. W po radni przyjmują lekarze specjaliści pracujący na oddziale Chirurgii Onkologicznej Świadczone usługi są bezpłatne dla osób posiadających podstawowe ubezpieczeni^ zdrowotne.

Poradnia Chemioterapii,
tel: (013) 430 96 72

Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do godz. 15.00 Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie od godz. 7.25 pod numerem telefonu(013) 43 09 525

Poradnia Radioterapii,
tel: (013) 430 95 06

Poradnia Radioterapii działa w ramach Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego i miesi się w budynku Zakładu Radioterapii. Jest poradnią konsultacyjno – leczniczą, w która przyjmują lekarze specjaliści pracujący w Oddziale i Zakładzie Radioterapii Onkologicznej Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 12.00. Aby zarejestrować się do poradni nie jest wymagane skierowanie lekarskie, można z rejestrować się osobiście lub telefonicznie od godz. 7.25 pod numerem telefon (013) 430 95 06 lub (013) 430 96 47

Poradnia Leczenia Bólu, tel: (013) 430 96 74
Jest prowadzona przez specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii mieści się na terenie Zakładu Radioterapii.
Czynna jest we wtorki, środy i czwartki od godz. 11.00 do godz. 14.00. Rejestracja od godz. 9.00 do godz. 11.00. (w w/w dni) tel.(013 430 96 74)
Podstawą przyjęcia do poradni jest:

  1. skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty
  2. aktualny dowód ubezpieczenia, dowód osobisty


w poradni leczeni są pacjenci z powodu ostrego bólu (rwa kulszowa, neuralgia ner– °obwodowych) oraz przewlekłego bólu towarzyszącego chorobom nowotworowym chorobom zwyrodnieniowym układu kostno – stawowego. Głównym zadaniem lekarzy pracujących w poradni jest poprawa jakości życia pacjentów, u których stan­dardowa terapia przeciwbólowa nie przynosi zamierzonych efektów. Wskazaniem do leczenia w poradni jest:

nieskuteczność lub niska skuteczność standardowego leczenia przeciwbólowego
brak możliwości ustalenia rozpoznania
nasilone działania uboczne standardowych leków przeciwbólowych
szybkie narastanie zapotrzebowania na opioidy

szczególne sytuacje wskazujące na możliwość zastosowania specjalistycznych metod leczenia przeciwbólowego:

blokady centralne lub obwodowe, akupunktura
na życzenie pacjenta wymagającego leczenia przeciwbólowego

Poradnia Urologiczna, tel: (013) 430 96 09
Poradnia Urologiczna mieści się na parterze pawilonu „C" budynku szpitala.
Czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00.

Rejestracja do poradni możliwa jest osobiście lub telefonicznie od godz. 7.25, tel. (013) 430 95 25 dla osób posiadających skierowanie od lekarza rodzinnego uza­sadnione badaniami dodatkowymi

Pracownia Endoskopii,
tel. (013) 430 96 63

Pracownia Badań Endoskopowych mieści się na parterze pawilonu „C". Obecnie w jej obrębie wykonuje się badania endoskopowe zarówno ambulatoryjne jak i diagno­styczno – lecznicze pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych. Rejestracja odbywa się na podstawie skierowanie od lekarza specjalisty lub podsta­wowej opieki zdrowotnej

Izba Przyjęć, tel. (013) 430 96 83

Oddziału Pomocy Doraźnej

Telefony:

(013) 430 96 60 Pokój Oddziałowej
(013) 430 95 77 Szatnia (depozyt pacjentów)