Szpital Morski im. PCK w Gdyni-Redłowie

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

Dyrektor Naczelny lek. med. Irena Erecińska-Siwy
tel. (058) 699 81 19 lub (058) 699 83 31 fax. 699 83 32

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa lek. med. Elżbieta Kruszewska

Ośrodek Onkologiczny przy szpitalu PCK

Ordynator- dr med. Krzysztof Leśniewski – Kmak

W skład Ośrodka Onkologii wchodzą:

Oddział Onkologii i Radioterapii

– Pododdział Chemioterapii
– Pododdział Radioterapii

Zakład Teleradioterapii


Przychodnia Onkologiczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia Psychoonkologii

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

Poradnia Gastroenterologii Onkologicznej

Oddział Chemioterapii Dziennej z gabinetem zabiegowym

Dzienny Oddział Chirurgii Onkologicznej z gabinetem zabiegowym
Ośrodek pozostaje w ścisłej współpracy z zakładami diagnostycznymi (Diagnostyki Obrazowej, Diagnostyki Laboratoryjnej, Patomorfologii) oraz innymi oddziałami szpitala, szczególnie Chirurgii i Ginekologii, gdzie wykonywane są operacje usuwania nowotworów. Do dyspozycji chorych jest też rehabilitacja i pomoc psychologa kliniczni go. Współpracuje także z innymi szpitalami oraz placówkami zajmującymi się onkologią, w tym Klinikami Akademii Medycznej w Gdańsku i Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Instytutem Onkologii w Warszawie. Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną Ośrodka oraz rolę poszczególnych komórek.

W skład Przychodni Onkologicznej wchodzą:

  • Poradnia Onkologii Ogólnej,
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,
  • Poradnia Laryngologii (onkologicznej),
  • Poradnia Leczenia Bólu (nowotworowego),
  • Poradnia Gastroenterologii (onkologicznej),
  • Poradnia Psychoonkologii,
  • Poradnia Profilaktyki Onkologicznej i Promocji Zdrowia,
  • Poradnia i Gabinet Rehabilitacji (po leczeniu onkologicznym),
  • Oddział Chemioterapii Dziennej z gabinetem zabiegowym,
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej.

Kierownik lek. med. Krystyna Lamentowicz, tel. (058) 699 83 17
Poradnia Onkologiczna – Rejestracja (058) 699 82 14 lub 699 83 45

Funkcjonująca od poniedziałku do piątku Poradnia, zajmuje się udzielaniem porad chorym skierowanym przez lekarzy rodzinnych lub z innych poradni specjalistycznych oddziałów szpitalnych. Przyjęcie nie wymaga jednak skierowania, zgłosić może się każdy, kto pragnie zasięgnąć porady onkologa. Udzielają ich specjaliści onkologii kliniczni radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, a także laryngolog. Osoby kwalifikujące się do leczenia otrzymują odpowiednie zalecenia lub kierowani są do innych koi rek Ośrodka Onkologii, w zależności od wskazań. W Poradni odbywają się także wizyty kontrolne po przebytym leczeniu przeciwnowotworowym oraz podawane są niektóre ki (z wyłączeniem chemioterapii). Prowadzone jest także leczenie przeciwbólowe