Świętokrzyskie Centrum Onkologii

ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel./fax (041) 367 45 01, 345 68 82, e-mail: scoinfo@onkol.kielce.pl,

Dyrektor dr med. Stanisław Góźdź, tel. (041) 367 45 01, fax (041) 345 68 82
Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa mgr Marzena Pyk tel. (041) 367 42 04, Fax: (041) 345 13 97

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii jest 303 łóżek, na 15 oddziałach szpitalnych, sale są jedno, dwu- i trzyosobowych, wyposażonych w oddzielne łazienki, toalety. Wszelkie usługi świadczone są przez znakomicie przygotowaną, wysoko wykwalifikowaną kadrę, która wypracowała skuteczne, bezpieczne i efektywne procedury postępowania, gwarantujące wysoki poziom, a tym samym poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. Posiadamy następujące akredytacje, wyróżnienia, w zakresie „Leczenie onkologiczne i ogólne oraz związana z nimi działalność nie medyczna" certyfikaty ISO 9001: 2001 i AQAP 2110: 2003 oraz w zakresie „Żywienie zbiorowe" HACCP

Przychodnia Centrum Onkologii Poradnie i Gabinety

 • Gabinet Diabetologiczny
 • Gabinet Kardiologiczny
 • Gabinet Nefrologiczny
 • Konsultacyjna Poradnia Internistyczna
 • Konsultacyjna Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Badań Pierwszorazowych
 • Poradnia Patologii Jamy Ustnej
 • Poradnia Pomocy Psychologicznej
 • Poradnia Profilaktyki Onkologicznej

Rejestracja Telefoniczna

 • (041) 367 42 08-informacja
 • (041) 367 42 74 – rejestracja pierwszorazowa
 • (041) 367 41 46 – rejestracja ogólna
 • (041) 367 41 47 – rejestracja ogólna
 • (041) 367 41 66 – rejestracja ogólna

Rejestracja do Przychodni Centrum Onkologii

na badania profilaktyczne
– umówienie i/ lub rejestracja osobista, telefoniczna lub przez osobę trzecią
– bez skierowania
– czynny, od poniedziałku do piątku.
– numer telefonu (041) 367 40 77, 367 46 41

na specjalistyczne badania diagnostyczne
–   na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę z Centrum Onkologii
–   pełen zakres świadczeń na podstawie skierowania wystawionego przez specjalistę spoza Centrum Onkologii zgodnie z obowiązująca umową z kierującym lub NFZ

na specjalistyczne leczenie ambulatoryjne:

umówienie i/ lub rejestracja osobista, telefoniczna lub przez osobę trzecią
– bez skierowania
– czynna od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych i popołudniowych wg harmonogramu dla poszczególnych poradni

na leczenie szpitalne

skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę
– informacje pod numerem telefonu (041) 367 42 07 Izba Przyjęć tel. (041)367 42 08

Pacjent umówiony na określone świadczenie zdrowotne, potwierdza w dniu wi­zyty swoją obecność w Recepcji, tel. (041) 367 41 46, 367 42 74

W przypadku niemożności zgłoszenia się pacjenta na świadczenie wcześniej umówio­ne wskazane jest poinformowanie Centrum o rezygnacji i/ lub ustalenie nowego ter­minu, tel. (041) 367 41 46,367 42 74

Działy medyczne

– Dział Chemioterapii
– Dział Chirurgii Głowy i Szyi
– Dział Chirurgii Onkologicznej
– Dział Dializ i Nefrologii
– Dział Endokrynologii
– Dział Medycyny Paliatywnej
– Dział Onkohematologii Onkologicznej
– Dział Radioterapii
– Izba Przyjęć
– Zakład Chemii Klinicznej
– Zakład Diagnostyki Obrazowej
– Zakład Dydaktyczno-Naukowy
– Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
– Zakład Farmacji Klinicznej
– Zakład Fizyki Medycznej
– Zakład Markerów Nowotworowych
– Zakład Medycyny Nuklearnej
– Zakład metod Fizycznych
– Zakład Mikrobiologii Klinicznej
– Zakład Ochrony Radiologicznej
– Zakład Patologii Nowotworów
– Zakład Rehabilitacji