Sprawozdanie z działalności Hospicjum Onkologicznego

Sprawozdanie z działalności

Hospicjum Onkologicznego

Fundacji „Pro Salute”

za okres 01.01.2009 r. do 30.09.2009 r.

 

Hospicjum Onkologiczne działa w ramach Zakładu Opieki Zdrowotnej jako Zespół Opieki Domowej oraz Poradnia Opieki Paliatywnej.

Udziela specjalistycznej pomocy medycznej osobom z problemami zdrowotnymi w zaawansowanym okresie chorób nowotworowych.

Zakres świadczonych usług obejmuje opiekę i leczenie chorych przebywających w domu, porady ambulatoryjne i leczenie obrzęków limfatycznych, a także wsparcie udzielane pacjentowi oraz członkom jego najbliższej rodziny i opiekunom w rozwiązywaniu problemów wynikających ze stanu zdrowia.

W okresie od 01.01.2009 r. do 30.09.2009 r. objęto opieką Hospicjum Onkologicznego ogółem 728 pacjentów, w tym w ramach opieki domowej 437
chorych oraz 292 w Poradni Medycyny Paliatywnej. Stan chorych objętych opieką domową na dzień 30.09.2009 r. wynosił 137 osób.

 

Usługi świadczone przez Zespół Opieki Domowej realizowane były w następujących miastach i miejscowościach:

    

 

Będzin – 169 chorych            Toporowice – 2 chorych            

Dąbrowa Górnicza – 88 chorych        Boguchwałowice – 2 chorych    

Czeladź – 57 chorych            Twardowice – 1 chory

Sosnowiec – 26 chorych            Dąbie – 1 chory

Wojkowice – 19 chorych            Strzemieszyce – 1 chory

Siemianowice Śląskie – 18 chorych    Dziewki – 1 chory

Sarnów – 8 chorych            Pyrzowice – 1 chory

Psary – 7 chorych                Bytom – 1 chory

Malinowice – 3 chorych            Myszkowice – 1 chory

Bobrowniki – 3 chorych            Gródków – 1 chory

Wojkowice Kościelne – 3 chorych    Góra Siewierska – 1 chory    

Sławków – 3 chorych            Mierzęcice – 1 chory

Katowice – 3 chorych            Kuźnica Podleśna – 1 chory
Przeczyce – 3 chorych            Siewierz – 1 chory    
Rogożnik – 2 chorych            Siemonia – 1 chory        
Strzyżowice – 2 chorych            Brzękowice – 1 chory
Preczów – 2 chorych            Krzykawka – 1 chory        
Brudzowice – 2 chorych    

            
 

                            

                                                

W okresie od 01.01.2009 r. do 30.09.2009 r. w ramach opieki domowej wykonano 28.609 osobodni oraz udzielono 257 porad w Poradni Medycyny Paliatywnej.

Z 437 pacjentów objętych leczeniem przez Zespół Opieki Domowej chorych zmarło w okresie terminalnym choroby (160 chorych zmarło w domu, 106 chorych w szpitalach Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi i Sosnowca). 2 chorych przekazano do Hospicjum w Sosnowcu, 2 do Hospicjum w Mysłowicach, 2 do opieki długoterminowej, a u 28 chorych w związku z poprawą stanu zdrowia kontynuowano leczenie w Poradni Medycyny Paliatywnej ZOZ „Pro Salute”. U chorych objętych opieką tej poradni dodatkowo wykonano w domu pacjenta 40 porad lekarskich, 96 wizyt pielęgniarskich i rehabilitacyjnych.

Do realizacji zadań lecznictwa paliatywnego Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Salute” zatrudnia lekarzy, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów, pracownika socjalnego a ponadto współpracują z Hospicjum wolontariusze. Opiekę nad chorymi sprawowało 15 pielęgniarek, 10 lekarzy, 2 rehabilitantów, 2 psychologów i pracownik socjalny.

Pracownicy i wolontariusze Hospicjum ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, zarówno merytorycznie poprzez udział w konferencjach, kursach i szkoleniach, jak i dbają o rozwój duchowy uczestnicząc w rekolekcjach oraz dniach skupienia.

W III kwartałach 2009 r. siedmiu pracowników – 2 lekarzy, 1 rehabilitant i 4 pielęgniarki ukończyło kurs w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej organizowany przez Konsultanta Wojewódzkiego dr n.med. Jadwigę Pyszkowską.

Co miesiąc odbywają się spotkania dla rodzin i opiekunów chorych w ramach Grup Wsparcia. Celem grupy wsparcia jest dostarczenie rodzinie wsparcia psychologicznego potrzebnego do lepszego radzenia sobie z sytuacją choroby.

ZOZ „Pro Salute” prowadzi wypożyczalnie sprzętu pomocniczego, z której korzystają osoby objęte opieką Hospicjum Onkologicznego i Poradni Medycyny Paliatywnej.

Hospicjum Onkologiczne Fundacji ˝Pro Salute˝ jest członkiem Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego z siedzibą w Krakowie.

Hospicjum Onkologiczne Fundacji „Pro Salute” współuczestniczy wraz z Polskim Komitetem Zwalczania Raka Oddział w Będzinie w realizacji zadania Województwa Śląskiego w Dziedzinie Polityki Społecznej – Wsparcie działalności Hospicyjnej w 2009 r. pt: „Uzupełnienie sprzętu pomocniczego dla chorych podopiecznych Hospicjum do wypożyczalni funkcjonującej w ramach Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pro Salute”. W ramach zadania zostały zakupione balkoniki aluminiowe, wózki inwalidzkie, materace p/odleżynowe, łóżka elektryczne, kule łokciowe, krzesła sedesowe, nadstawki podwyższające sedes, koncentrator tlenowy.

    Obecnie Hospicjum Onkologiczne Fundacji „Pro Salute” współuczestniczy z Polskim Komitetem Zwalczania Raka Oddział w Będzinie w projekcie realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej pt: „Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla 30 mieszkańców Dąbrowy Górniczej” w okresie od 01.03.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dnia 17.04.2009 r. o godz. 12.00 przed Urzędem Miasta w Wojkowicach odbył się uroczysty Heppening Żonkilowy w ramach akcji „Dla Ciebie żonkil dla chorego nadzieja” oraz zbiórka publiczna w pobliżu kościołów.

W dniu 20.04.2009 r. o godz. 13.00 Heppening Żonkilowy rozpoczynający coroczną zbiórkę publiczną został przeniesiony na ulice miasta Będzina przed Ośrodek Kultury przy ulicy Małachowskiego 43. W dniach 25 i 26 kwietnia została przeprowadzona zbiórka pieniężna w pobliżu kościołów. Zebrane pieniądze były przeznaczone na remont i adaptację Centrum Wolontariatu Hospicyjnego.

Dnia 24.04.2009 r. pielęgniarki uczestniczyły w sympozjum „Marsz żółtego żonkila” organizowane przez Stowarzyszenie „Ruch kobiet do walki z rakiem piersi – Europa Donna Gdańsk” w Gdańsku.

W dniu 16.05.2009 r. Prezes Fundacji „Pro Salute” uczestniczył w konferencji „Onkologia 2009” organizowanej przez „Medycyna Praktyczna – szkolenia” w Krakowie.

Od 18 września do 20 września braliśmy udział w obchodach 15-lecia działalności naszego Hospicjum Onkologicznego, które odbyły się w Koszarawie Bystrej „Zagroda pod Halą”. Wykład z tej okazji wygłosiła dr n.med. Jadwiga Pyszkowska.

Dnia 10 października 2009 roku odbył się charytatywny Koncert w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też Życie” na którym wystąpił zespół „Viva Flamenco” w Szkole Muzycznej w Będzinie.

Od listopada 2005 r. działa uruchomiony przez Fundację „Pro Salute” portal internetowy www.prosalute.info dla osób zainteresowanych chorobami nowotworowymi gdzie zamieszczone są także informacje z zakresu medycyny paliatywnej. Jest to przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Polskim Komitetem Zwalczania Raka, który sprawuje również patronat nad działalnością Hospicjum.

Działalność Hospicjum Onkologicznego finansowana była ze środków wypracowanych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, z dotacji uzyskanych od instytucji, darowizn firm i osób prywatnych, ze wsparcia udzielanego przez Polski Komitet Zwalczania Raka, także ze środków uzyskanych z prowadzonej przez Fundację „Pro Salute” działalności gospodarczej.