Specjalistyczny Szpital im. dr. Sokołowskiego

ul. A. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyrektor naczelny, tel. (074) 887 17 37 wew. 737

Sekretariat Dyrektora, tel. (074) 887 18 00 wew. 800

W skład Specjalistycznego Szpitala im. dr. Sokołowskiego wchodzą następujące oddziały i poradnie onkologiczne:

oddział onkologiczny
oddział chirurgii ogólnej z możliwością hospitalizacji przypadków onkologicznych
poradnia onkologiczna
poradnia chirurgii onkologicznej

Oddział Chirurgii Ogólnej z możliwością hospitalizacji przypadków onkologicznych, budynek B, II piętro

Ordynator dr Wojciech Ziółkowski Sekretariat: (074) 887 16 11

Oddział Onkologiczny z możliwością do hematologii, budynek E, II piętro
Ordynator dr Maria Romańska Sekretariat: (074)887 16 16

Ubezpieczeniu NFZ są leczeni bezpłatnie.
Osoby nieubezpieczone w NFZ mogą korzystać z usług szpital odpłatnie.

Poradnia chirurgii onkologicznej
czynna pn. – 12.00, czw. – 10.30

Poradnia leczenia bólu
ul. A. Sokotowskiego 4, budynek A, gabinet 27, tel. (074) 887 16 80
czynna codziennie 9.00-11.00; Lekarze: lek. med. Jolanta Korbasiewicz, specjalistaanestezjologii i intensywnej terapii, chirurg

Poradnia opieki hospicyjno-paliatywnej

ul. Krasińskiego 8, 58-309 Wałbrzych, tel./fax (074) 841 67 94, tel. 666 50 80