Rzecznicy Praw Pacjenta przy Narodowym Funduszu Zdrowia

Z Deklaracji Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Przeciwrakowych Association of European Cancer leagues ECL

Pacjent: zdrowy lub chory odbiorca usług opieki zdrowotnej.

Pacjent onkologiczny: chory na nowotwór lub osoba zdrowa korzystająca z usług opieki zdrowotnej ukierunkowanych na proilaktykę lub diagnostykę chorób nowotworowych.

GDZIE INTERWENIOWAĆ

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
00-238 Warszawa, ul. Długa 38/40
tel/fax: (022) 635 75 78 Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590
Biuro czynne: pn.-pt. w godz. 8.15-16.15
Przyjmowanie pacjentów: pn.-pt. w godz. 9.00-16.00
Prawnik biura przyjmuje: pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
Lekarz przyjmuje: pn.-cz. w godz. 15.30-19.30

Rzecznicy Praw Pacjenta przy Narodowym Funduszu Zdrowia

Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Lekarskich

Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Pielęgniarskich

Osoby odpowiedzialne za prawa pacjentów w placówkach służby zdrowia.

Rzecznik Praw Obywatelskich