Raport 2016 r.

Fundacja „Pro Salute”

 Ogólny opis organizacji

Fundacja „Pro Salute” została utworzona przez grupę lekarzy w 1991 r. W 1994 r. został utworzony Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Salute”, którego działalność w głównej mierze koncentruje się na pomocy osobom dotkniętym schorzeniami nowotworowymi. W ramach ZOZ „Pro Salute” działa Hospicjum Onkologiczne jako Zespół Opieki Domowej i Poradnia Medycyny Paliatywnej. Oprócz tego działa Poradnia Onkologiczna, a także Wypożyczalnia Sprzętu Pomocniczego dla chorych.

Zakres świadczonych usług obejmuje opiekę i leczenie chorych przebywających w domu, porady ambulatoryjne i leczenie obrzęków limfatycznych, a także wsparcie udzielane pacjentowi oraz członkom jego najbliższej rodziny i opiekunom w rozwiązywaniu problemów wynikających ze stanu zdrowia.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. objęto opieką Hospicjum Onkologicznego ogółem 536 pacjentów, w tym w ramach opieki domowej 480 chorych oraz 56 nowo zarejestrowanych pacjentów w Poradni Medycyny Paliatywnej. Stan chorych objętych opieką domową na dzień 31.12.2016 r. wynosił 155 osób.

Do realizacji zadań lecznictwa paliatywnego Zakład Opieki Zdrowotnej„Pro Salute” zatrudnia lekarzy, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów, pracownika socjalnego, a ponadto współpracują z Hospicjum wolontariusze. Opiekę nad chorymi sprawowało 16 pielęgniarek, 10 lekarzy, 3 rehabilitantów, 2 psychologów i pracownik socjalny.

Od wielu lat w ramach partnerstwa z Będzińskim Stowarzyszeniem „Amazonek” prowadzone są w przychodni ZOZ „Pro Salute” masaże limfatyczne dla kobiet po amputacjach piersi z powodu nowotworu.

Fundacja „Pro Salute” współpracuje z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku biorąc coroczny udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też Życie” organizując koncerty charytatywne na rzecz Hospicjum. Głównym celem kampanii jest przybliżenie problemu walki z chorobami nowotworowymi, której sukces wymaga mobilizacji społecznej.

W 2016 r. akcja „Dla Ciebie żonkil dla chorego nadzieja” rozpoczęła się w Sławkowie 19 marca wiosennym happeningiem i zbiórką, w której uczestniczyli wolontariusze miejscowego Liceum im. Jana Pawła II. Kolejne happeningi i zbiórki publiczne w Będzinie i Wojkowicach połączone z występami artystycznymi odbyły się w kwietniu. Głównym celem było zbieranie funduszy na zakup jednorazowego sprzętu medycznego dla pacjentów będących pod opieką domowego Hospicjum oraz wsparcie dzieci osieroconych, których rodzice w ostatnim okresie życia byli pacjentami Hospicjum Onkologicznego. Każdy kto wspierał   finansowo akcję otrzymał żonkila, który jest symbolem nadziei.

 

Opis realizowanego projektu ze środków pochodzących z Komisji Śląskiej.

Tytuł projektu: „Porady onkologiczne i psychologiczne, zabiegi rehabilitacyjne dla chorych w zaawansowanym okresie chorób nowotworowych”

Termin realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 28.02.2017 r.

     Medycyna paliatywna oferuje pacjentom, u których choroba upośledza ogólną sprawność i jest źródłem poważnych cierpień wszechstronną pomoc medyczną, w tym rehabilitację i psychoterapię indywidualną, dzięki czemu u wielu osób można uzyskać poprawę jakości życia, a także pomóc rodzinom na których spoczywa w dużej mierze ciężar opieki nad osobą bliską.

Psychoterapia indywidualna pacjenta obejmuje tworzenie poczucia bezpieczeństwa, poprawia komfort psychiczny, przeciwdziała destrukcyjnej sile depresji. U wszystkich tych chorych w ostatnim okresie życia występuje szereg dokuczliwych dolegliwości somatycznych, którym towarzyszą przykre odczucia psychiczne oraz ból duchowy, egzystencjonalny. W opiece paliatywnej psycholog na pierwszym miejscu stawia dobro chorych, pomaga zrozumieć i zaakceptować sytuację, ułatwia ekspresję negatywnych emocji, sprzyja wszelkimi sposobami podnoszeniu jakości życia pacjenta, gdyż jest to czynnik najbardziej leczący, ułatwia podtrzymywanie nadziei na coś ważnego w życiu, pomaga w kontroli aktualnej sytuacji i zachowaniu godności.

Rehabilitacja polega na przystosowaniu do czynnego udziału w życiu społecznym, jest procesem złożonym mającym na celu przywrócenie w możliwie wysokim stopniu sprawności fizycznej organizmu oraz przywrócenie poczucia własnej wartości. Usprawnienie chorych ma duże znaczenie w poprawie jakości życia oraz pomocne w sprawowaniu opieki, ponieważ chorzy mogą dłużej zachować samodzielność.

Zabiegi fizjoterapeutyczne i psychoterapia indywidualna skierowane są do podopiecznych Hospicjum Onkologicznego przebywających w swoich domach. Kryteria wyboru pacjentów do zabiegów rehabilitacyjnych i psychoterapii wynikają z decyzji lekarza opiekującego się chorym. Kwalifikacja opiera się na przeświadczeniu o możliwych korzyściach dla chorych, braku przeciwwskazań, a lekarz wspólnie z fizjoterapeutą określa zakres podejmowanych czynności.

Poradnia Onkologiczna jest adresowana dla chorych zagrożonych chorobą nowotworową i do osób chorych. W Poradni Onkologicznej są realizowane m.in. porady i konsultacje specjalistyczne  w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia specjalistycznego, zlecanie badań diagnostycznych, leków i materiałów medycznych.

Przyjmujemy wszystkich pacjentów wymagających opieki hospicyjnej i leczenia onkologicznego    nie ustalając kolejki oczekujących.

W ramach zrealizowanego projektu zostanie zrealizowanych 30 zabiegów rehabilitacyjnych, 30 porad psychologicznych i 100 porad onkologicznych.

 

 

Opis trwałości rezultatów z projektów finansowanych ze środków Komisji Śląskiej.

 

Psychoterapia indywidualna poprawiła satysfakcję pacjentów z leczenia onkologicznego i zwiększyła poziom bezpieczeństwa również dla opiekunów i rodzin pacjentów. Ulżyła w cierpieniu poprzez własny rozwój psychologiczny i osobowości (uspokojenie, wyciszenie chorego)

Rehabilitacja była ukierunkowana na zmniejszenie obrzęku limfatycznego. Niweluje następstwa uruchomienia (zakrzepowe zapalenie żył głębokich i zatory, zatory płucne, odleżyny z zakażeniami, niedodmę, zapalenie płuc, dysfunkcję mięśni i stawów pod postacią zaników mięśniowych, przykurcze, wadliwe – utrwalone ustawienia kończyn i usztywnienia stawów), pomaga zniwelować urazy nerwów obwodowych i niedociśnienie ortostatyczne, poprawia funkcję układu oddechowego i krążenia, zmniejsza ubytek masy kostnej, poprawia tolerancję glukozy.

Utrzymanie dobrego fizycznego i psychicznego chorych było realistycznym celem na wszystkich etapach choroby, ponieważ umożliwiło pacjentom spojrzenie na sytuację, które wcześniej mogłyby być postrzegane jako beznadziejne. Psychofizyczna poprawa jakości życia pacjenta ma niewątpliwie korzystny wpływ na poprawne funkcjonowanie rodziny.

Szybkie wdrożenie terapii przeciwnowotworowej przez onkologa ma kluczowe znaczenie kontekście szans na trwałe wyleczenie pacjenta.

 

  

Plany działalności Fundacji „Pro Salute”

   Kontynuacja działalności medycznej Hospicjum Onkologicznego i Poradni Onkologicznej.

Doposażenie Wypożyczalni Sprzętu Medycznego dla chorych, zakup aparatu do masażu limfatycznego BOA, szczególnie dla kobiet po amputacjach piersi. Poprzednie urządzenie w trakcie wieloletniej eksploatacji nie będzie się nadawało do kolejnych napraw.

Kontynuacja współpracy Fundacją United Way Polska w zakresie porad psychologicznych i onkologicznych, a także zabiegów rehabilitacyjnych i z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku poprzez coroczny udział  w Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też Życie” organizując jesienny koncert charytatywny w ramach Ogólnoświatowej Akcji „Głosy dla Hospicjum”.

Istnieje potrzeba pomalowania pomieszczeń Fundacji „Pro Salute”.