Rak płuc

Płuca człowieka to dwa narządy o gąbczastej budowie zlokalizowane w jego klatce piersiowej. Prawe płuco zbudowane jest z 3 części zwanych płatami. Po lewej stronie klatki piersiowej zlokalizowane jest serce, dlatego płuco lewe ma mniejszą objętość i składa sie z 2 płatów. Powietrze wdychane przez człowieka dostaje się do płuc przez tchawice. Tchawica dzieli się dając początek oskrzelom, te zaś przechodzą w oskrzeliki. Na samym końcu oskrzelików znajdują się tzw pecherzyki płucne, czyli drobne woreczki wypełnione powietrzem. Przez pęcherzyki płucne przepływają drobne naczynia krwionośne pozyskując tlen z wdychanego powietrza i uwalniając dwutlenek węgla. To właśnie dostarczanie tlenu do naszego krwiobiegu i uwalnianie z niego dwutlenku wegla to podstawowe zadanie ludzkiego układu oddechowego.Opłucna to błona surowicza otaczająca płuca, chroni je i umożliwia im rozciąganie i kurczenie się w trakcie ruchów oddechowych.
Większość raków płuc rozwija się w ścianie oskrzeli

Właśnie dlatego rak płuc często określany jest nazwą rak oskrzelopochodny. Rak płuc może rownież rozwijać się z gruczołów zlokalizowanych pod ścianą oksrzela, często w części obwodowej płuc. Raki płuc mogą rozwijać się przez okres wielu lat. Na początku w obrębie płuc moga powstać tzw zmiany przedrakowe. Zmiany takie nie formują masy guza, nie są widoczne w badaniu rentgenowskim i nie dają żadnych objawów. Wykrycie takich zmian możliwe jest jednak poprzez analizę komórek ścian dróg oddechowych płuc uszkodzonych przez dym tytoniowy. U osób z wysokim ryzykiem zachorowania na raka płuc (np pacjentów którzy chorowali na wcześniej na raka płuca) w komórkach tych stwierdzono molekularne nieprawidłowości, które prowadzą do wystąpienia zmian przedrakowych. W trakcie powstawania rzeczywistej formy raka, komórki rakowe wydzielają związki chemiczne, które stymulują rozwój drobnych naczyń krwionośnych. Te z kolei zapewniają komórkom rakowym odżywianie. W wyniku tego procesu rak płuca może osiagnąć na tyle duże rozmiary, że będzie widoczny w badaniu RTG. Komórki rakowe mogą wydostawać się z pierwotnej lokalizacji guza i spowodować rozwój raka w innej części ciała – tym sposobem powstają tzw przerzuty . Rak płuca jest groźną, zagrażającą życiu chorobą, gdyż może rozprzetrzeniać się w ten sposób zanim zostanie wykryty w badaniu RTG