Przyczyny powstawania raka prostaty.

Nadal nie wiadomo co konkretnie powoduje rozwój choroby. Dzięki badaniom znane są niektóre czynniki ryzyka, naukowcy starają sie wyjaśnić jak wpływają one na zdrową komórke prostaty powoując jej transformację w komórkę rakową.
Od dawna wiadomo, ze za tą transformację odpowiedzialne są nieprawidłowe fragmenty DNA. Samo DNA to związek chemiczny niosący informacje na temat zachowania każdej z ludzkich komórek – np fakt, że z wyglądu przypominamy naszych rodziców wynika z tego, że oni byli źródłem naszego DNA.
DNA determinuje jednak więcej niż tylko nasz wygląd. Niektóre geny (fragmenty DNA) zawierają instrukcje na temat kontroli podziału i wzrostu komórek. Konkretne geny stymulujące wzrost i podział komórek nazywane są onkogenami. Inne, odpowiedzialne za spowolnienie wzrostu i ograniczenie podziałów komórek nazywane są genami supresorowymi. Rak może więc być spowodowany mutacjami (błedami w DNA), w wyniku których dochodzi do nadmiernej aktywacji onkogenów oraz zatrzymania genów supresorowych. Dlatego niektóre osoby mają większe szanse na zachorowanie na raka prostaty – wraz z materiałem genetycznym otrzymali od swoich rodziców mutacje DNA. Proces ten może stanowić podstawe do rozwoju 5-10% przypadków raka prostaty.

Opisano kilka genów, które w wyniku mutacji mogą być odpowiedzialne za dziedziczoną tendencje do chorowania na raka prostaty. Pierwszy z nich to gen HPC1 (ang. Hereditary Prostate Cancer Gene 1). Oprócz niego opisano wiele innych genów, które mogą mieć podobne działanie, żaden z nich nie wydaje się jednak znacząco wpływać na częstość zachorowań. Testy genetyczne na dzień dzisiejszy nie są dostępne.

Wspomniane wyżej mutacje genów BRCA1 I BRCA2 znacznie zwiększaja szanse kobiet na zachorowanie na raka piersi I jajnika. Mężczyźni z mutacjami w obrębie genu BRCA chorują na raka prostaty nieznaczniej częściej niż pozostali.
Mutacje DNA prowadzące do raka prostaty powstają częściej w trakcie życia danej osoby niż są dziedziczone od rodziców. Za każdym razem, gdy ludzka komórka przygotowuje się do podziału musi wykonać idealną kopię swojego DNA. Ten proces nie zawsze się udaje, czego wynikiem jest powstanie błędów w zapisie genetycznym. Na szczęście w komórce obecne są enzymy odpowiedzialne za korekcje błędów DNA. Narażenie na promieniowanie lub rakotwórcze chemikalia sprzyjają powstawaniu większych ilości takich błedów, lecz nie udowodniono czy czynniki te są odpowiedzialne za mutacje w DNA komórek prostaty
Udowodniono natomiast, że rozwój raka prostaty zależy od zwiększonego poziomu niektórych hormonów. Wysokie poziomy androgenów (hormonów męskich, takich jak testosteron) mogą przyczynić się u niektórych mężczyzn do wzrostu ryzyka zachorowań. Niektórzy naukowcy do hormonów odpowiedzialnych za rozwoj raka prostaty zaliczają również Insulinopochodny Czynnik Wzrostu IGF-1, strukturą przypominający insulinę, odpowiedzialny jednak za wzrost komórek a nie gospodarke cukrową organizmu.