Programy profilaktyczne NFZ

Weź udział w bezpłatnych programach profilaktycznych NFZ

  • Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Udział w programach jest bezpładny i nie wymaga skierowania
  • Programy kierowane są do określonych grup wiekowych, najbardziej narażonych na występowanie niektórych chorób
  • Jeśłi lekarz stwierdzi nieprawidłowości w stanie zdrowia pacjenta, ten zostanie skierowany do właściwego specjalisty celem dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia

Program profilaktyki raka szyjki macicy
Celem głównym programu jest zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy. Badania przesiewowe polegają na ocenie cytologicznej wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i tarczy szyjki macicy. Pozwalają wykryć zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy we wczesnym okresie, co daje szansę skutecznego leczenia. Do programu mogą przystąpić kobiety w wieku 30-59 lat, które nie poddawały się takiemu badaniu przez ostatnie 3 lata.

Program profilaktyki raka piersi
Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi. w ramach programu zostanie wykonane badanie mammograficzne. Do programu mogą zgłaszać się kobiety od 50 do 69 roku życia pod warunkiem, że nie miały wykonywanych takich badań w ciągu ostatnich 2 lat.

Informacji na temat programów profilaktycznych udzielają pracownicy NFZ pod numerami telefonów:
(032) 735 17 18
(032) 735 19 16
w godzinach 10.00-16.00