Poradnie przeciwbólowe posiadające certyfikat Polskiego towarzystwa Leczenia Bólu

Przykliniczna Poradnia Przeciwbólowa SP Centralnego Szpitala Klinicznego Ślą¬skiej AM,
Katowice, ul. Medyków 14, tel. (032) 789 49 05

Wojewódzka Przychodnia Leczenia Bólu Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, Katowice,
ul. Medyków 14, tel. (032) 255 22 26

Poradnia Przeciwbólowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 1-6, tel.: (058) 303 34 34

Poradnia Leczenia Bólu NZOZ„MIRMED”,
Tomaszów Mazowiecki, ul. Mireckiego 90, Tel. (044) 724 68 27

Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego NZOZ,
Tychy, ul. Andersa 6A,
tel. (032) 202 33 61

Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego Miejskiego Szpitala Zespolonego,

Olsztyn, ul. Mariańska 4, tel. (089) 532 62 98

Zakład Badania i Leczenia Bólu Collegium Majus UJ,
Kraków, ul. Śniadeckich 11,
tel. (012)421 0885

Poradnia Przeciwbólowa Centralnego Szpitala Klinicznego AM,
Warszawa, ul. Banacha 1a, tel. (022) 823 64 11

Poradnia Przeciwbólowa, Centrum Onkologii-lnstytut,
Warszawa, ul. Roentge¬na 5, Tel. (022) 546 26 09, 546 20 00 wew. 2609