Poradnie onkologiczne dla dzieci

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. dr. A. Jurasza A. M.
Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, tel. (052) 585 42 38

SPZOZ Wojewódzki Szpital im. dr. Jana Biziela
Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75, tel. (052) 371 16 00 wew. 410