Podsumowanie

Leczenie przerzutów nowotworowych do kości wymaga postępowania wielospecjalistycznego. Podejmując decyzje o wyborze jednej z metod leczenia lub planując zastosowanie ich sekwencji należy brać pod uwagę stan ogólny chorego, przewidywany czas przeżycia, typ guza pierwotnego oraz zaawansowanie choroby. Należy pamiętać, że leczenie nie zawsze przekłada się na wymierną korzyść dla cierpiącego chorego.