Podsumowanie akcji „Heppening Żonkilowy w Wojkowicach”

Tegoroczna akcja żonkilowa Fundacji naszej Pro Salute odbyła się tym razem w Będzinie i Wojkowicach (powiat będziński). W dniu 17 kwietnia o godz. 12.00 rozpoczął się Heppening Żonkilowy w Wojkowicach. Wzięło w niej udział około 100 wolontariuszy Zespołu Szkół Ogólnokształcących z tego miasta. Kolejna zbiórka publiczna odbyła się w niedzielę 19 kwietnia. Kwota uzyskana w czasie dwudniowej zbiórki wyniosła 2.523,54 zł.

Z kolei w dniu 20 kwietnia b.r. odbył się w Będzinie Heppening Żonkilowy pt: „Dla Ciebie żonkil dla chorego nadzieja”, w którym uczestniczyło około 200 wolontariuszy akcyjnych. W obu uroczystościach uczestniczyli Starosta Powiatu Będzińskiego oraz władze miasta Będzina i Wojkowic. Wcześniej szczudlarze zapowiadali tę imprezę. Po części oficjalnej wystąpił zespół tańca nowoczesnego, po którym wolontariusze z puszkami wyruszyli na ulice miasta. Ponowną zbiórkę w ramach tej akcji przeprowadzono w sobotę i niedzielę tj. 25 i 26 kwietnia. Wolontariusze w Będzinie zebrali w czasie tej akcji kwotę 3.504,84 zł.

Artykuły na temat organizowanych imprez ukazały się w Dzienniku Zachodnim oraz Aktualnościach Będzińskich. Wywiad z Koordynatorem T.Kumor-Ormianin i wolontariuszami – uczniami III L.O. im. C.K. Norwida był nadawany w cogodzinnych informacjach Radia „Katowice”