Placówki wykonujace testy genetyczne

Przyczyną wielu zachorowań na raka są uszkodzenia w genach i dlatego bardzo ważne jest ich wczesne wykrycie. Wykrycie uszkodzonego genu oznacza zwiększone ryzyko zachorowania. Test powinny wykonać przede wszystkim osoby w których rodzinie wystąpiło kilka różnych nowotworów, gdy ktoś z bliskich krewnych chorował na raka piersi lub jajnika, gdy u bliskich krewnych stwierdzono mutacje w genach BRCA1 i lub BRCA2.

Białystok
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,
ul. Ogrodowa 12, tel. (085) 732 01 16 wew. 333
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Bielsko-Biała
Onkologiczna Poradnia Genetyczna – Beskidzkie Centrum Onkologii
ul. Wyzwolenia 18., tel. (033) 498 40 53
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Bydgoszcz
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 tel. (052) 585 43 66
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1 Zakres badań płatnych: CHEK2, NOD2

Gdańsk
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
tel. (058) 341 98 65; 341 45 44
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Gliwice
Poradnia Genetyczna,

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
tel- (032) 278 92 38; 278 92 40; 278 47 62
zakres badań bezpłatnych: BRCA1, RET, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Gorzów Wielkopolski
Onkologiczna Poradnia Genetyczna – Szpital Wojewódzki i NSZOZ Genetyka,

ul- Warszawska 48, tel. (095) 732 20 41 wew. 213
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1 Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, N0D2

Katowice
Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy,

dr hab. n. med. Andrzej Witek, ul. Sienkiewicza 15, tel. kom. 0-601 444 754
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Kielce
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,

ul. Artwińskiego 3, tel. (041) 367 44 27
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Konin
Onkomed – Przychodnia Onkologiczna,

ul. Sosnowa 4, tel. (063) 243 63 80
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Koszalin
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,

ul. Orla 2, tel. (094) 346 00 33; 346 00 18
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Kraków
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,

ul. Garncarska 11, tel. (012) 422 99 00
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Poradnia Genetyki Onkologicznej NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Popielą”,
Osiedle Witkowice Nowe 53, tel. (012) 415 09 05, 420 05 60
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2 j

Legnica
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,

ul. Andersa 4 tel. (076)855 09 41,862 74 99
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Lublin
Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej,

ul. Chodźki 2 tel.(081)718 52 15,718 52 16
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Łódź
Regionalny Ośrodek Onkologiczny,

ul. Paderewskiego 4 tel (042) 689 56 23, 689 56 24
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Genos” s. c
ul Pomorska 65, tel. (042) 611 63 11
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Olsztyn
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,

ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 535 88 53
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Specjalistyczne Praktyki Lekarskie dr Stanisław Niepsuj, dr Bogdan Kula
ul. Partyzantów 76, tel. (089) 521 25 00
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Opole
Poradnia Genetyki Onkologicznej,

ul. Katowicka 66A tel. (077)441 60 24 – tylko w środy
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy dr Joanna Tomiczek-Szwiec,

ul. Bassego 9, tel. (077) 456 37 74, tel. kom. 0-509 20 50 72
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: NBS1, CHEK2, NOD2

Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy dr Joanna Tomiczek-Szwiec,
ul. 1 maja 9/72, tel. (077) 453 81 66, tel. kom. 0-509 20 50 72
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Poznań
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 tel. (061)851 86 27 wew. 18
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: CHEK2, NOD2

Wojewódzkie Centrum Onkologiczne,
ul Garbary 15, tel. (061) 854 05 73, 854 05 00
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Rejestr Polipowatości Rodzinnej Jelita Grubego,
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej,

ul. Przybyszewskiego 49, tel. (061) 869 15 69
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Rzeszów
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,

ul. Chopina 2 1 tel. (017) 866 60 00 wew. 405 lub 400 I
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Szczecin
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,

ul. Połabska 4, tel. (091) 466 15 52; 466 15 53j
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2 I

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych informacje o Stowarzyszeniu poprzez Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM

ul. Połabska 4, 70-115 Szczecin tel. kom. 0-502 744 088, fax (091) 466 15 42, e-mail: ihcc@wp.pl

Świdnica
Poradnia Onkologiczna, Szpital „Latawiec”
ul. Leśna 27 29, tel. (074) 851 33 34 wew. 220, 221
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Instytut Badań DNA Sp. z o. o.,
ul. Rakowiecka 36, tel. (022) 606 39 67
Zakres badań płatnych: BRCA1 i BRCA2

Wrocław
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Onkomed”,

ul. SIężna 169, tel. (071) 337 04 61
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Poradnia Genetyczna Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej fundacji Akademii Medycznej,
ul. Marcinkowskiego 1, tel. (071) 784 12 56
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, BRCA2
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Gabinet Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej,
ul. Nenckiego 33
tel. (071) 367 49 81; 368 11 26, tel. kom. 0 602 576 057
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Zielona Góra
Onkologiczna Poradnia Genetyczna,
ul. Zyty 26, tel. (068) 325 42 61 wew. 587
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1


Toruń
Poradnia Genetyki Nowotworów

ul. Św. Józefa 53/59, tel. (056) 650 80 37; 610 16 30 i
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Tarnów
Miejskie Centrum Analityczne Sp. z o. o. NZOZ

Osiedle 25-lecia 3A, tel. (014) 621 58 83
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Warszawa
Onkologiczna Poradnia Genetyczna w Centrum Onkologii

ul. Roentgena 5, tel. (022) 546 29 35
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Dr Donat Jaguś,
ul. Słowackiego 5/13 m. 38, tel. kom. 0 602 309443
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Polski Komitet Zwalczania Raka,

ul. Roentgena 5, tel. (022) 643 90 63

Instytut Badań DNA Sp. z o. o., u
l. Rakowiecka 36, tel. (022) 606 39 67 Zakres badań płatnych: BRCA1 i BRCA2

Wrocław
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Onkomed”
ul. SIężna 169, tel. (071) 337 04 61
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1

Poradnia Genetyczna Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej fundacji Akademii Medycznej,
ul. Marcinkowskiego 1, tel. (071) 784 12 56
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, BRCA2
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Gabinet Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej,
ul. Nenckiego 33 tel. (071) 367 49 81; 368 11 26, tel. kom. 0 602 576 057
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1
Zakres badań płatnych: BRCA1, NBS1, CHEK2, NOD2

Zielona Góra
Onkologiczna Poradnia Genetyczna
,
ul. Zyty 26, tel. (068) 325 42 61 wew. 587
Zakres badań bezpłatnych: BRCA1, MSH2, MLH1, MSH6, APC, VHL, Rb1