Onkologiczna Poradnia Genetyczna w Świdnicy

ul. Leśna 27, 58-100 Świdnica, tel. (074) 851 33 03 wew. 220
Poradnię prowadzi dr Ewa Kilar

Onkologiczna Poradnia Genetyczna prowadzi badania mające na celu wykrycie i objęcie opieką lekarską rodzin o wyższym ryzyku wystąpienia nowotworów. Poradnia prowadzi badania nad obniżeniem ryzyka raka piersi i jajnika u nosicielek mutacji genu BRCA1 poprzez suplementację diety selenem