Ogłoszenie

Zgodnie z Umową nr WZA.032.37.2012 podpisaną pomiędzy :

 

Gminą Dąbrowy Górniczej

a

Fundacją „Pro Salute”

 

na realizację zadania pt:

 

„Poszerzenie zakresu świadczeń w zakresie rehabilitacji i psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej dotkniętych zaawansowanym stadium chorób nowotworowych”

prowadzona jest:

 

 

Rehabilitacja – 14 osób po 6 godz.

 

Psychoterapia indywidualna – 14 osób po 6 godz.

 

 

Projekt realizowany od 01.03.2012 r. do 15.11.2012 r.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt :

 

– osobisty w Fundacji „Pro Salute”

w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 27

 

– telefoniczny 363-41-31 lub 267-32-85