Objawy kliniczne przerzutów nowotworowych do kości

 

Najczęstszym objawem przerzutów nowotworowych do kości jest ból. Mechanizm jego powstania może być różny. Często przyczyną bólów jest ucisk lub naciek na nerwy, skurcze mięśni, złamania patologiczne kości, czy aktywacja receptorów bólowych przez mediatory stanu zapalnego uwalniane w wyniku powstania przerzutu nowotworowego. Zaawansowany przerzut może skutkować złamaniem patologicznym kości. Często obserwuje się złamania w kościach narażonych na obciążenia mechaniczne (kość, udowa, ramieniowa, kręgosłup). są charakterystyczne dla przerzutów o charakterze osteolitycznym czyli takim, którym towarzyszy rozrzedzenie struktury kostnej. Złamanie patologiczne może powodować unieruchomienia spowodowane mechanicznym uszkodzeniem ciągłości kości lub funkcji stawu lub niedowłady w wyniku uszkodzenia nerwów (złamanie kręgosłupa powodujące ucisk na rdzeń kręgowy) ze wszystkimi konsekwencjami (odleżyny, zapalenie płuc, zatorowość płucna). Masywne niszczenie szpiku kostnego może powodować objawy niedokrwistości w postaci anemii, leukopenii czy trombocytopenii.