Na czym polega opieka paliatywna?

Opieka paliatywna zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1994 jest to “całościowa, czynna opieka nad chorymi, których choroba nie poddaje się skutecznemu leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona zwalczanie bólu i innych negatywnych objawów oraz opanowanie problemów psychicznych, socjalnych i duchowych chorego”.
Celem podejmowanych wysiłków jest osiągnięcie jak najlepszej, możliwej do uzyskania jakości życia chorych i ich rodzin”

Podstawowymi zadaniami opieki paliatywnej są:
• łagodzenie dolegliwości
• dobre porozumienie z chorym i rodziną
• rehabilitacja ( zapewniająca maksymalny komfort życia)
• zapewnienie stałości opieki aż do śmierci
• pomoc w okresie żałoby
• edukacja

W przypadku gdy leczenie przyczynowe chorego jest już nieskuteczne, opieka paliatywna podejmuje leczenie objawowe dotyczące tak bólu i innych dolegliwości somatycznycznych jak i sfery duchowej i psychicznej.
U podstaw opieki paliatywnej i hospicyjnej leży przekonanie, że człowiek ma prawo do godnej ale i nieuchronnej śmierci, a społeczeństwo ma moralny obowiązek zapewnienia właściwej opieki, łagodzenia uciążliwych dolegliwości i pomocy choremu i jego bliskim.

Opiekę nad pacjentami w terminalnej fazie chorób przewlekłych (np AIDS, schorzenia neurologiczne) i nowotworowych pełnią wielodyscyplinarne zespoły opieki domowej i stacjonarnej ściśle ze sobą współpracujące.
Zasadniczą formą sprawowanej opieki jest pomoc pacjentom i ich rodziną w warunkach domowych niesiona przez przeszkolone zespoły lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, duchownych, pracowników socjalnych i wolontariuszy. Dopiero w przypadku problemów opiekuńczych lub silnych dolegliwości, z którymi nie można walczyć w domu, pacjenci są przyjmowani do oddziałów opieki paliatywnej lub hospicjów stacjonarnych.