Lubuski Ośrodek Onkologii (LOO)

Znajduje się w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zielonej Górze
ul. Zyty 26, Zielona Góra

Sekretariat i Ordynator tel. (068) 329 65 27

LOO jest jedynym w województwie lubuskim ośrodkiem leczącym pacjenta w sposób kompleksowy, to znaczy wykonuje zabiegi operacyjne, leczenie promieniami i/lub che¬mioterapią. Ośrodek posiada nowo wyremontowany Zakład Radioterapii, który dysponuje jedyną w województwie aparaturą przeznaczoną do planowania i leczenia promieniami. Leczenie odbywa się w pomieszczeniach Zakładu Radioterapii. Dla pacjen¬ów w dobrym stanie ogólnym możemy zaoferować leczenie w systemie ambulatoryjnym bez konieczności hospitalizacji – na leczenie pacjent dojeżdża z domu, co znacznie poprawia psychiczną tolerancję leczenia. W tym systemie leczenia ambulatoryjnego działa Dzienny Oddział Chemioterapii (Ambulatorium Chemioterapii) jak i Zakład Radioterapii w tym ostatnim przypadku nie istnieje zagrożenie dla członków rodziny pacjenta ze strony promieniowania!

W skład Lubuskiego Ośrodka Onkologii wchodzą:

Oddział Onkologii Ogólnej z Oddziałami Chemioterapii i Radioterapii;
Oddział Onkologii Ginekologicznej;
Zakład Promieniolecznictwa, w skład którego wchodzą:
– Zakład Teleterapii – napromieniowanie fotonami z tzw. bomby kobaltowej;
– Zakład Curieterapii – leczący źródłami wewnętrznymi (cezem i radem, a także strontem podawanym dożylnie);
– Pracownia Fizyki;

Wojewódzka Poradnia Onkologiczna, tel. (068) 329 65 32 lekarze przyjmują pacjentów w gabinetach:

Onkologicznym Ogólnym;
Chirurgii Onkologicznej;
Ambulatorium Chemioterapii Dziennej;
Ginekologii Onkologicznej.

Lubuski Ośrodek Onkologii współpracuje z oddziałami zabiegowymi wojewódzkiego szpital specjalistycznego:

Oddziałem Chirurgii Onkologicznej;
Oddziałem Torakochirurgii;
Oddziałem Laryngologicznym;
Oddziałem Urologicznym;
ze wszystkimi innymi oddziałami szpitala na zasadzie konsultacji i konsyliów spe¬cjalistycznych w zależności od potrzeb pacjenta.