Leczenie nowotworowych przerzutów do kości

 

Kości, obok narządów miąższowych takich jak płuco, wątroba, mózg są najczęstszą lokalizacją przerzutów nowotworowych. Jednocześnie przerzuty nowotworowe do kości są najczęstszą przyczyną choroby nowotworowej narządu ruchu. Przerzuty nowotworowe do kości najczęściej stwierdza się w przebiegu raka piersi i raka stercza. Zmiany osteolityczne w kościach są również charakterystyczne dla przebiegu szpiczaka. Czas przeżycia w grupie chorych z przerzutami nowotworowymi do kości zależy od typu histopatologicznego nowotworu pierwotnego, jego zaawansowania, rodzaju leczenia, wieku i sprawności ogólnej chorego. Postęp w leczeniu onkologicznym ostatnich lat wpłyną na przedłużenie okresu przeżycia chorych z tym rozpoznaniem.