Klinika Onkologiczna Centrum Onkologii – Instytutu

ul. Wawelskiej 15, tel. (022) 822 48 31

Pełnomocnik Dyrektora dr Andrzej Cichocki

Oddział Chirurgii Onkologicznej – 39 Łóżek, Kierownik dr Andrzej Cichocki

Oddział Radioterapii – 45 łóżek Kierownik doc. dr med. Anna Skowrońska-Gardas

Oddział Chemioterapii – 30 łóżek, Kierownik lek. med. Jerzy Piotrowski

Zakład Teleterapii

Przychodnia Onkologiczna