Każdego roku 120.000 osób w Polsce dowiaduje się …

Każdego roku 120.000 osób w Polsce dowiaduje się, że zachorowało na nowotwór złośliwy. Około 500.000 osób w Polsce miało bezpośrednią styczność z problemem nowotworu (kiedyś zachorowali) a co najmniej cztery razy tyle osób (rodziny i przyjaciele) dotknął ten problem.

Nowotwory złośliwe w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach są pierwszym problemem zdrowotnym. Wynika to m.in. z malejących trendów umieralności na choroby układu krążenia i wzrostu umieralności z powodu chorób nowotworowych. Mimo, że choroby układu krążenia są nadal pierwszą przyczyną zgonów w Polsce, to u kobiet nowotwory złośliwe są już najważniejszym problemem zdrowotnym (najczęstsza przyczyna zgonu u kobiet do 65 roku życia) a u mężczyzn do 20 roku życia.

Według aktualnych danych, co 4 mieszkaniec Polski zachoruje na nowotwór złośliwy. Jest to upraszczając problem 10 milionów obec­nie żyjących w Polsce. Problem ten w USA i niektórych innych krajach jest jeszcze większy, ponieważ np. co 3 Amerykanin zachoruje na nowotwór złośliwy. Specyfika problematyki onkologicznej dotycząca tzw. pacjentów onkologicznych, nie znajduje odpowiedniego odzwierciedlenia w opracowaniach krajowych i zagranicznych. W tej sytuacji z inicja­tywy Polskiego Komitetu Zwalczania Raka powstała grupa zadaniowa mająca na celu opracowanie tej problematyki w Europejskim Stowarzyszeniu Organizacji Przeciwrakowych (ECL).

W Polsce, jak w większości krajów, sformułowano i wprowadzono na podstawie szeregu aktów prawnych prawa pacjenta. Rozpoznanie nowotworu powoduje zasadniczą zmianę w życiu pacjenta i jego rodziny. Wywiera ono głęboki wpływ na życie człowieka, jego cierpienie i społeczne funkcjonowanie w czasie i po zakończeniu leczenia. Nowo­twór złośliwy może przebiegać jak choroba przewlekła związana ze szczególnymi problemami i potrzebami. Dlatego niezbędne jest określenie praw pacjenta onkologicznego, które jest szerszym pojęciem niż prawa chorego na nowotwór. Prawa te mogą dotyczyć również osób zdrowych a także osób, które zachorowały uprzednio na nowotwór zło­śliwy i są obecnie zdrowe ale mają specyficzne problemy związane z chorobą i leczeniem oraz inne grupy zdrowych osób, której dotyczą takie działania jak wykrywanie czy rozpoznawanie nowotworów.