Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

ul. Dębinki 7,80 211 Gdańsk

Klinika Onkologii i Radioterapii

Sekretariat tel. (058) 349 22 71, fax (058) 349 22 70, e-mail: onkol@amg.gda.pl

Kierownik prof. dr hab. med. Jacek Jassem, tel./fax (058) 349 22 71

Oddział C"

Sekretariat, tel. (085)349 22 71

– Oddział Onkologii Klinicznej i Radiotera
– Oddział Dzienny Chemioterapi

Oddział B"

Sekretariat, tel. (085)349 22 71

– Oddział Ginekologii Onkologicznej i Radioterapii
– Pracownia Brachyterapii

Pracownia Teleradioterapii

Kierownik, tel. (058) 349 22 72

Rejestracja, tel./fax (058) 349 22 55

Pracownia Fizyki Medycznej
– Zespół Techników Medycznych
– Sekcja Eksploatacji

Centrum Badań Klinicznych, tel./fax (058) 349 22 54