Jak wcześnie wykryć   nowotwór?

W Polsce rocznie zachorowuje na nowotwory złośliwe 120 000 osób. Dzięki postępowi wiedzy, coraz więcej osób można wyleczyć. Nowotwór rośnie wiele lat, dlatego mamy dużo czasu aby zauważyć w naszym organizmie zmiany, których przedtem nie było. Warunkiem uratowania jak największej liczby osób od skutków choroby nowotworowej jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium zaawansowania. Ryzyko zachorowania na nowotwór zwiększa się wraz z wiekiem i jest ono większe w rodzinach obciążonych genetycznie (np.: 5%—10% nowotworów piersi ma udowodnione tło genetyczne).

Warto wiedzieć że:

Nowotwór wykryty we wcześniejszym stadium można wyleczyć łatwiej i szybciej. Nowotwory złośliwe szyjki macicy, piersi, jajnika wykryte w najwcześniejszym stadium zaawansowania są wyleczalne w 100% i nie uniemożliwiają zajścia w ciążę. Wykrycie nowotworu złośliwego o jeden stopień zaawansowania wcześniej zwiększa szansę wyleczenia o 25%.

Wykrycie wczesnego nowotworu polega na rozpoznaniu nowotworu zanim pojawią się jakiekolwiek objawy. W tym stadium chorobę nowotworową można rozpoznać za pomocą specjalnych testów przesiewowych (np.: badanie cytologiczne, mammograficzne, test na krew utajoną w kale, test PSA). Szczególną formą badania za pomocą testów przesiewowych jest zorganizowane masowe badanie przesiewowe zwane skryningiem od angielskiego słowa screen to znaczy przesiewać. W ba¬daniu przesiewowym biorą udział osoby bez objawów choroby. Za pomocą testu przesiewowego dzielimy zaproszoną na badania grupę na osoby z testem dodatnim (osoby podejrzane) i ujemnym (osoby zdrowe). Jeżeli wynik testu przesiewowego jest nieprawidłowy przeprowadzane są dalsze badania diagnostyczne, które ostatecznie potwierdzą lub wykluczą podejrzenie nowotworu.

Dlatego nie zapomnij:

Gdy jesteś zdrową kobietą

 1. Samobadanie piersi rozpocząć od 20 roku życia raz w miesiącu, najlepiej po miesiączce. Jeżeli nie miesiączkujesz badanie należy robić w te same dni kalendarzowe (np.: pierwszy dzień miesiąca).
 2. Nie później niż w 30 roku życia zgłaszać się na badania cytologiczne a następne wykonuj nie rzadziej niż co trzy lata.
 3. Od 30 roku życia zgłaszać się raz w roku do lekarza na badanie piersi.
 4. W wieku pomiędzy 35-39 rokiem życia wykonać co najmniej jedną mammografię. W wieku 40-49 lat należy wykonywać badanie mammograficzne nie rzadziej niż co dwa lata, a od 50 do 69 roku życia uczestniczyć w badaniach przesiewowych. Po 69 roku życia według zaleceń lekarza.

Uwaga!
Badania mammograficzne wykonuj w ośrodkach gwarantujących wysoką jakość badań.

Gdy jesteś zdrowym mężczyzną

 1. Od 18 roku życia wykonywać samobadanie jąder- raz w miesiącu.
 2. Od 50 roku życia zgłaszać się raz w roku na badanie gruczołu krokowego – przez lekarza, testem PSA, badaniem ultrasonograficznym (USG).

Gdy jesteś kobietą lub mężczyzną

 1. Od 14 roku życia jeden raz w miesiącu przeprowadzać samobadanie skóry całego ciała sprawdzając czy znamiona nie ulegają zmianie.
 2. Od 50 roku życia stosować dostępny w aptekach test na krew utajoną w kale. Obecność krwi w kale (test dodatni) może być objawem polipa lub nowotworu jelita grubego. Gdy test na badanie kału na krew utajoną będzie dodatni w dwóch kolejnych badaniach zgłoś się do lekarza celem wykonania badań diagnostycznych (np.: kolonoskopii, RTG, USG).
 3. Uczestniczyć w programach szczepień przeciw wirusom zapalenia wątroby typu B.

Kiedy u Twoich krewnych występowały często nowotwory, zwłaszcza w młodym wieku – wykonuj badania w młodszym wieku niż osoby bez ryzyka i częściej – według wskazań lekarza

Pamiętaj że

Nowotwór nim stanie się niebezpieczny dla naszego życia może zamanifestować się za pośrednictwem „znaków ostrzegawczych”. Dzięki tym znakom możliwe jest wcześniejsze wykrycie nowotworu. Nie zawsze jednak „znaki ostrzegawcze” świadczą o chorobie nowotworowej. Dlatego znaczenie „znaków ostrzegawczych” może wyjaśnić tylko lekarz.

Aby zwiększyć Twoje szanse w walce z nowotworami należy przestrzegać jedenastu zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem:

 1. Nie pal. Jeśli palisz, zaprzestań. Nie pal w obecności niepalących.
 2. Unikaj otyłości.
 3. Podejmij codzienną aktywność fizyczną.
 4. Zwiększ ilość spożywanych jarzyn i owoców, najlepiej jedz je pięć razy dziennie. Ogranicz ilość spożywanych tłuszczów zwierzęcych.
 5. Jeśli pijesz alkohol ogranicz picie.
 6. Unikaj nadmiernego opalania. Jeśli masz tendencję do oparzeń słonecznych skóry przestrzegaj zasad dotyczących długości, częstości i sposobu opalania. Jest to szczególnie ważne u dzieci i osób starszych.
 7. Przestrzegaj zasad chroniących cię przed ekspozycją na działanie substancji rakotwórczych.
 8. Kobiety począwszy od 25 roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych nowotworów złośliwych szyjki macicy spełniających zalecenia w zakresie kontroli jakości badań przesiewowych tych nowotworów.
 9. Kobiety począwszy od 50 roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych nowotworów złośliwych piersi spełniających zalecenia w zakresie kontroli jakości badań przesiewowych tych nowotworów.
 10. Mężczyźni i kobiety począwszy od 50 roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych nowotworów złośliwych jelita grubego spełniających zalecenia w zakresie kontroli jakości badań przesiewowych tych nowotworów. Uczestnicz w programach szczepień przeciw wirusom zapalenia wątroby typu B.

Bądź dobrej myśli!

Jeżeli wypełnisz zalecenia zawarte w tej ulotce będziesz miał (a) poczucie wewnętrznego spokoju, że zrobiłaś (eś) wszystko co mogłaś (eś) dla siebie swojej rodziny i najbliższych, aby uratować się przed chorobą nowotworową.