Inne placówki onkologiczne:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
Częstochowa, ul. Bielska 104/118, tel. (034) 367 30 00

Szpital Specjalistyczny nr 2
Bytom, ul. Batorego 15, tel. (032) 786 14 00

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
Chorzów, ul. Truchana 7, tel. (032) 349 00 90