Inne placówki onkologiczne:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny AM
Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Białystok, ul. Waszyngtona 17

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Łomża, ul. Piłsudskiego 11