Inne placówki onkologiczne:

lnstytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
al Dzieci Polskich 20, Warszawa, tel. (22) 815 70 00

Instytut Matki i Dziecka
ul Kasprzaka 17a, Warszawa, tel. (022) 632 34 51

Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. M. Michałowicza
ul Marszałkowska 24, Warszawa, tel. (022) 621 32 41