Inne placówki onkologiczne:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
Kraków, os. Złotej Jesieni 1, tel. (012) 646 80 00

I Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Chrzanów, ul. Topolowa, tel.: (032) 624 70 00

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
Kraków, ul. Wrocławska 1-3, tel.: (012) 630 80 02

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza
Gorlice, ul. Węgierska 21, tel.: (018) 353 71 30 do 35

Szpital Wojewódzki Im. św. Łukasza SPZOZ
Tarnów, ul. Lwowska 178A, tel.: (014) 631 50 00