Inne placówki onkologiczne:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
20-081 Lublin, ul. Staszica 16

Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 21, (081) 750 42 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65, tel. (083) 342 82 11

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła
22-400 Zamość, Aleja Jana Pawła II 10, tel. (084) 639 34 31

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
22-100 Chełm, Ceramiczna 1, tel. (082) 565 08 21

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24-100 Puławy, ul. Bema 1, tel. (081) 866 33 33

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
20-954 Lublin, dr K. Jaczewskiego 8, tel. (081) 742 51 49

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego

Lublin, Biemackiego 9, tel. (081) 740 20 39