Inne placówki onkologiczne:

109 Szpital Wojskowy SP ZOZ,
Szczecin, Piotra Skargi 9/11, tel. (058) 810 55 22

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka,
76-200 Słupsk, ul. Prof. Lotha 26