Hospicjum Onkologiczne

Hospicjum Onkologiczne Fundacji „Pro Salute”

Hospicjum Onkologiczne działa od 1997r. w ramach Zakładu Opieki Zdrowotnej jako Zespół Opieki Domowej
oraz Poradnia Opieki Paliatywnej. Udziela specjalistycznej pomocy medycznej osobom z problemami zdrowotnymi
w zaawansowanym okresie chorób nowotworowych.

Zakres świadczonych usług obejmuje porady ambulatoryjne, opiekę i leczenie chorych przebywających w domu, leczenie
obrzęków limfatycznych, a także wsparcie udzielane pacjentowi oraz członkom jego najbliższej rodziny
w rozwiązywaniu problemów wynikających ze stanu zdrowia.

Hospicjum Onkologiczne udziela pomocy osobom chorym z terenu województwa śląskiego, a szczególnie z Będzina, Dąbrowy Górniczej Czeladzi, Sosnowca, Siemianowic Śląskich, Katowic, gmin: Bobrowniki, Psary, Mierzęcice.

W okresie od 1.10.1994 do 31.08.2004 r. Hospicjum Onkologiczne objęło opieką 3084 chorych.

Działalność Hospicjum Onkologicznego finansowana jest ze środków wypracowanych w ramach kontraktu zawartego z
Narodowym Funduszem Zdrowia, a ponadto z dotacji uzyskiwanych od instytucji, firm, osób prywatnych, a także
ze środków uzyskiwanych z prowadzonej przez Fundację „Pro Salute” działalności gospodarczej.

Patronat nad działalnością Hospicjum sprawuje Polski Komitet Zwalczania Raka w Będzinie