Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie

ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin

Dyrektor Naczelny: tel/fax (081) 741 07 00

Sekretariat: tel. (081) 718 51 01; (tel/fax) 743 13 18

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. (081) 718 51 22

Naczelna Pielęgniarka: tel. (081) 718 51 42

Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej z Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego

Ordynator prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk, tel.: (081) 718 55 20

Oddział prowadzi leczenie dzieci ze wszystkimi chorobami układu krwiotwórczego oraz nowotworami.

Pozostałe kliniki:

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, tel. (081) 718 53 91
Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, tel. (081) 718 53 50
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii, tel. (081) 718 54 40
Klinika Pediatrii i Gastroenterologii, tel. (081) 718 54 20
Klinka Hematologii i Onkologii Dziecięcej, tel. (081) 718 55 20
Klinika Patologii Noworodków, Niemowląt i Kardiologii
tel. (081) 718 53 71; (tel/fax) 743 01 00
Klinika Pediatrii i Nefrologii, tel. (081) 718 54 70
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
tel. (081) 718 55 81; (tel/fax) 741 61 73
Klinika Ortopedii Dziecięcej, tel. (081) 718 55 70; (tel/fax) 741 56 53
Klinika Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii, tel. (081) 718 54 77; (tel/fax) 743 01 41
Rejestracja Ogólna, tel. (081) 718 52 00; 718 52 01; 718 52 02
Rejestracja Ortopedyczna, Chirurgiczna i RTG, tel. (081) 718 52 04
Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć, tel. (081) 718 53 23
Bank Krwi, tel. (081) 718 53 03; 718 52 60; 743 00 10
Hotel Matki Dziecka, tel. (081) 718 51 99