Dolnośląskie Centrum Onkologii

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, e-mail: dco@post.pl

Dyrektor dr med. Marek Pudełko

Sekretariat: (071) 368 92 01, 368 92 02, fax: (071) 368 92 19

Pielęgniarka Naczelna mgr Władysława Głowacz (071) 368 92 50

Zakład i Oddziały Radioterapii

Ich główne zadanie polega na leczeniu pacjentów ze wszystkimi nowotworami. Promieniolecznictwo realizowane jest według światowych standartów, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń zapewniających skuteczność i bezpieczeństwo terapii.

Oddziały radioterapii ginekologicznej

Ich główne zadanie polega na pełnoprofilowej terapii nowotworów narządu rodnego; leczeniu skojarzonym (radioterapia, chirurgia, leczenie systemowe) w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie terapii nowotworów kobiecych

Brachyterapii (leczenie kontaktowe przy użyciu izotopów) nowotworów narządu rodnego oraz wybranych nowotworów w obrębie miednicy.

Zakład brachyterapii

Gdzie wykonuje się:

Brachyterapię przed i po operacyjną oraz samodzielną (stacjonarna ambulatoryjna) nowotworów złośliwych układu płciowego kobiety,

Brachyterapię raka przełyku i oskrzela (przy współpracy z Dolnośląskim Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc)

Brachyterapię kontaktową wznów miejscowych raka piersi, czemiaka złoźliwego oraz przerzutów do skóry nowotworów złośliwych innych narządów.

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Jego głównym zadaniem jest:

leczenie operacyjne nowotworów narządu płciowego kobiety w zakresie i standardach zgodnych z wymaganiami specjalistów krajowych i zagranicznych

współpraca z chirurgią onkologiczną umożliwiająca interdyscyplinarne i radykalne postępowanie zabiegowe u pacjentek z uogólnionym procesem nowotworowym w jamie brzusznej.

Poradnie

Wczesnego Wykrywania Chorób Piersi gdzie prowadzona jest kompleksowa profilaktyka i diagnostyka chorób sutka, adresowana do kobiet z Dolnego Śląska.

Opieki Paliatywnej będąca całościową opieką nad chorymi i ich rodzinami, sprawowaną przez wielodyscyplinarny zespół w okresie, gdy wyleczenie z choroby nie jest możliwe.

Oddziały chemioterapii

Ich główne zadanie polega na podawaniu chemioterapii wymagającej nadzoru specjalistycznego, stosowanie leków osłonowych
(protektorów) i czynników wzrostu w systemie dziennym i stacjonarnym.

Dział rehabilitacji

Obejmujący opieką rehabilitacyjną pacjentów leczonych w Dolnośląskim Centrum Onkologii