Dokumenty wymagane od osób zgłaszających się do poradni onkologicznych

Aby uzyskać poradę w ośrodku onkologicznym nie wymagane jest skierowanie Osoba zgłaszająca się do onkologa powinna przedstawić wyniki dotychczasowych badań a także karty informacyjne z pobytów szpitalnych -jeśli takie posiada. Z bezpłatnych usług medycznych mogą korzystać osoby ubezpieczone w NFZ. Wszystkie placówki onkologiczne wymagają przy rejestracji pacjentów następujących dokumentów.

 1. dokument potwierdzający tożsamość pacjenta z numerem PESEL (dowód
  osobisty lub paszport)
 2. dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia
  takim dokumentem może być:
 • dla osoby pracującej
  aktualna, podstemplowana przez pracodawcę legitymację ubezpieczeniową lub książeczka RUM, lub potwierdzenie wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, czyli druk RMU-A, lub dowód ostatniej wpłaty składki do ZUS lub KRUS (prowadzący działalność gospodarczą i ubezpieczający się dobrowolnie), lub
  dokument ubezpieczenia indywidualnego (polisa ubezpieczeniowa)
 • dla rencisty
  legitymację rencisty i ostatni odcinek renty
 • dla emeryta
  legitymację emeryta i ostatni odcinek emerytury
 • dla osoby bezrobotnej
  zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy, lub legitymacja ubezpieczeniowa z wpisem z Rejonowego Urzędu Pracy, lub inny dokument potwierdzający przynależność do NFZ
 • dla uczniów i studentów
  legitymacja studencka lub uczniowska
 • dla pacjentów ubezpieczonych w Oddziale Śląskim NFZ
  elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego (chipowa)
 1. NIP płatnika składek (pracodawcy) pacjenta,
 2. Nazwa (nazwisko) płatnika składek (pracodawcy).

Osoby nie ubezpieczone pokrywają koszty przeprowadzonych badań, leczenia
i pobytu w ośrodku onkologicznym

Uwaga: Cudzoziemcy, nie posiadający karty/ legitymacji ubezpieczeniowej (z wyjątkiem studentów, studiujących na terenie Polski) ponoszą pełną odpłatność za świadczone usługi.