Czy raka szyjki macicy można wykrywać wcześnie?

Rak szyjki macicy może być zdiagnozowany w bardzo wczesnych stadiach, jeżeli pacjentka regularnie zgłasza się na badanie cytologiczne (PAP). Od kiedy upowszechniło się to badanie wykrywanych jest więcej zmian przedrakowych szyjki niż raków inwazyjnych. Pacjentka powinna szybko reagować na objawy mogące być wynikiem raka szyjki macicy, wczesne jego wykrycie znacznie zwiększa szanse wyleczenia !

Odsetek zgonów z powodu raka szyjki macicy jest znacznie wyższy w krajach, w których cytologia PAP nie należy do badań rutynowych kobiety. Rak szyjki macicy stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów kobiet np. w krajach rozwijających się. Przypadki tej choroby są wtedy zdiagnozowane w stadium raka inwazyjnego, bardzo rzadko w stadium zmiany przedrakowej lub raka wczesnego.