Czy można zapobiec rozwojowi raka płuc?

Najprostszym sposobem uniknięcia tej choroby jest unikanie palenia papierosów oraz nieprzebywanie w obecności osób palących. Mieszkanie i praca w środowiskach wolnych od wspomnianych czynników rakotwórczych również ma istotne znaczenie. Zapobiec rozwojowi raka pomoże też dieta bogata w pokarmy roślinne.

Pewna grupa chorych na raka płuc nie była poddana żadnym czynnikom ryzyka, jednak bazując na obecnej wiedzy moglibyśmy zapobiec 87% przypadkom tej choroby.