Portal dla pacjentów z chorobami nowotworowymi
oraz osób zainteresowanych onkologią i opieką paliatywną.
banner
Biuletyn informacyjny
Wpisz swój e-mail:

 

Pytanie

Leczenie przerzutów do kości


Piśmiennictwo
1. Roodman GD. Biology of osteoclast activation In cancer. J Clin Oncol 2001;19:3562-3571. 2. Sly WS, Whyte MP Sundaram V et al. Carbonic anhydrase II deficiency in 12 families with the autosomal recessive syndrome of osteopetrosis with renal tubular acidosis and cerebral calcification N Engl J Med 1985;313:139-145. 3. Pfeilschifter J, Mundy GR. Modulation of transforming growth factor beta activity in bone cultures by osteotropic hormones. Proc Natl Acad Sci USA 1987;84:2024-2028. Więcej...

Podsumowanie
Leczenie przerzutów nowotworowych do kości wymaga postępowania wielospecjalistycznego. Podejmując decyzje o wyborze jednej z metod leczenia lub planując zastosowanie ich sekwencji należy brać pod uwagę stan ogólny chorego, przewidywany czas przeżycia, typ guza pierwotnego oraz zaawansowanie choroby. Należy pamiętać, że leczenie nie zawsze przekłada się na wymierną korzyść dla cierpiącego chorego. Więcej...

Leczenie przerzutów nowotworowych do kości

 

Rola chirurgii

W celu optymalnego wyboru techniki operacyjnej wskazane jest zastosowanie leczenia możliwie jednoetapowego, resekcja kości zmienionej patologicznie w możliwie jak najszerszych granicach, dążenie do skrócenia hospitalizacji chorego i do wczesnej pionizacji z pełnym obciążeniem ze względu na względnie krótki okres ich przeżycia, próba najszybszego stworzenia warunków powrotu funkcji kończyny ze względu na złą tolerancją unieruchomienia. Więcej...

Cele leczenia przerzutów nowotworowych do kości

 

Celem leczenia przerzutów nowotworowych do kości jest poprawa jakości życia chorych poprzez ograniczenie bólu, zapobieganie i skrócenie unieruchomienia, które może powodować m.in. odleżyny czy zapalenie płuc, leczenie hiperkalcemii a także - w konsekwencji - wydłużenie czasu przeżycia. Do leczenia kwalifikują się przede wszystkim ci chorzy, u których postęp przerzutów może stanowić przyczynę zgonu (pośrednią lub bezpośrednią). Więcej...

Diagnostyka przerzutów nowotworowych do kości

 

U kilkunastu procent chorych pierwszym objawem choroby nowotworowej są przewlekłe bóle kostne, zwykle zaostrzające się w nocy i przy wysiłku fizycznym Chorzy ci często są nieprawidłowo diagnozowani przed trafieniem do onkologa. Błędy diagnostyczne najczęściej wskazują na bóle związane z przewlekłymi chorobami stawów i bólami pourazowymi. Więcej...

Objawy kliniczne przerzutów nowotworowych do kości

 

Najczęstszym objawem przerzutów nowotworowych do kości jest ból. Mechanizm jego powstania może być różny. Często przyczyną bólów jest ucisk lub naciek na nerwy, skurcze mięśni, złamania patologiczne kości, czy aktywacja receptorów bólowych przez mediatory stanu zapalnego uwalniane w wyniku powstania przerzutu nowotworowego. Zaawansowany przerzut może skutkować złamaniem patologicznym kości. Często obserwuje się złamania w kościach narażonych na obciążenia mechaniczne (kość, udowa, ramieniowa, kręgosłup). Więcej...

Mechanizm powstawania nowotworowych przerzutów do kości

 

Tkanka kostna podlega stałej przebudowie, która polega na cyklicznej resorpcji (osteoliza) i odtwarzaniu kości (osteogeneza, kościotworzenie). W warunkach fizjologicznych (prawidłowych) oba procesy pozostają w stanie równowagi dynamicznej a proces przebudowy kości jest sterowany przez szereg hormonów, cytokin oraz innych, biologicznie czynnych związków. Obecność komórek nowotworowych w obrębie tkanki kostnej (które dostały się tu z ogniska pierwotnego - guza nowotworowego z prądem krwi) zaburza naturalną równowagę między osteolizą i osteogenezą. Osteoklasty są komórkami kości bezpośrednio odpowiedzialnymi za proces resorpcji. Więcej...

Leczenie nowotworowych przerzutów do kości

 

Kości, obok narządów miąższowych takich jak płuco, wątroba, mózg są najczęstszą lokalizacją przerzutów nowotworowych. Jednocześnie przerzuty nowotworowe do kości są najczęstszą przyczyną choroby nowotworowej narządu ruchu. Przerzuty nowotworowe do kości najczęściej stwierdza się w przebiegu raka piersi i raka stercza. Zmiany osteolityczne w kościach są również charakterystyczne dla przebiegu szpiczaka. Czas przeżycia w grupie chorych z przerzutami nowotworowymi do kości zależy od typu histopatologicznego nowotworu pierwotnego, jego zaawansowania, rodzaju leczenia, wieku i sprawności ogólnej chorego. Postęp w leczeniu onkologicznym ostatnich lat wpłyną na przedłużenie okresu przeżycia chorych z tym rozpoznaniem.

Więcej...

Choroba    |    Leczenie    |    Diagnostyka    |   Profilaktyka    |    Forum    |    Kontakt    |   Linki   |   Nota prawna


© ProSalute, Polski Komitet Zwalczania Raka, 2006

Katalog stron