Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (C. O. Z. L.)

ul dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

tel. centrala (081) 747 75 11, fax (081) 747 89 11
Dyrektor dr med. Jan Lesław Kondratowicz-Kucewicz

Oddział II Oddział Radioterapii
Ordynator, tel. (081)747 75 11 w. 131

Oddział dysponuje 44 łóżkami. W oddziale prowadzone jest samodzielne leczenie napromienianiem oraz w skojarzeniu z chemioterapią i chirurgią.

Oddział III Oddział Ginekologii Onkologicznej
Ordynator, tel. (081) 747 75 11 w. 138

Oddział dysponuje 46 łóżkami. Prowadzone jest leczenie napromienianiem oraz che¬mioterapia nowotworów jajnika z użyciem m.in. Taxanów. W strukturze oddziału znajduje się pracownia brachyterapii, którą kieruje lek. med. Dariusz Kieszko. Pracownia wyposażona jest w aparaturę do leczenia techniką after-loadning. Lokalizacja odbywa się za pomocą aparatów rentgenowskich i symulatora, pracownia wyposażona jest w komputerowy system planowania Teraplan.

Oddział IV Oddział Radioterapii
Ordynator, tel. (081) 747 75 11 w. 148

Oddział dysponuje 47 łóżkami. W oddziale stosowane jest skojarzone leczenie radio-, chemioterapia zgodnie z obowiązującymi standardami leczenia onkologicznego.

Oddział V Oddział Chirurgii Onkologicznej
Ordynator, tel. (081) 747 75 11 w. 155

Oddział dysponuje 37 łóżkami. Wykonywany jest pełny zakres chirurgicznych zabiegów onkologicznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na leczenie operacyjne nowotworów głowy i szyi, przewodu pokarmowego i gruczołu piersiowego oraz chirurgię! rekonstrukcyjną. W ramach Oddziału funkcjonuje Pododdział Zabiegów Rekonstrukcyjnych, którego kierownikiem jest dr Jan Lesław Kondratowicz-Kucewicz.

Przychodnia Onkologiczna
Kierownik, tel. (081) 747 75 11 w. 117

Przychodnię Onkologiczną tworzą poradnie:

Poradnia Onkologii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Ginekologii Onkologicznej
Poradnia Laryngologii Onkologicznej
Poradnia Chorób Piersi
Poradnia Opieki Paliatywnej z zespołem wyjazdowym

Gabinety Zabiegowe
Chirurgiczno-ginekologiczny z salą operacyjną
Chemioterapii ambulatoryjnej z salami pobytu dziennego

W poradniach udzielane są indywidualne świadczenia specjalistyczne i konsultacyjne oraz przeprowadzana jest kwalifikacja do leczenia szpitalnego oraz kontrola pacjentów po leczeniu specjalistycznym. Prowadzona jest również diagnostyka oraz leczenie chemiczne i operacyjne w warunkach ambulatoryjnych.

Dokumenty wymagane przy rejestracji chorych w przychodni:

dokument potwierdzający tożsamość pacjenta
dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia upoważniający do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych

Chorzy przyjmowani są bez skierowania.

Ośrodek Profilaktyki Nowotworów
Kierownik, tel. (081) 747 75 11 wew. 161

Podstawowy zakres badań to:
– w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi: mammografia, badanie piersi, usg piersi, biopsja cienkoigłowa piersi
– w zakresie wczesnego wykrywanie raka szyjki macicy: cytologia szyjki macicy, badanie ginekologiczne, kolposkopia, wycinki
– w zakresie profilaktyki nowotworów skóry: ocena znamion barwnikowych i zmian skórnych