Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, tel. (012) 422 99 00, fax (012) 422 66 80

Dyrektor Oddziału prof. dr hab. med. Marian Reinfuss tel. (012) 423 10 31, fax 422 66 80, e-mail: z5reinfu@cyf-kr.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański tel. (012) 423 10 46, e-mail: z5urbans@cyf-kr.edu.

Naczelna Pielęgniarka mgr Bożena Sowa, tel. (012) 423 15 71

Przychodnia Przykliniczna

Kierownik, tel. (012)422 76 13

Rejestracja Chorych, tel. (012) 422 55 22 lub w. 319

Poradnie, tel. (012)422 55 22:
– Chemioterapii, w. 339
– Chirurgii Onkologicznej I, w. 209
– Chirurgii Onkologicznej II, w. 389
– Ginekologii Onkologicznej, w. 379
– Międzykliniczna, w. 399 i
– Teleradioterapii, w. 359
– Terapii Paliatywnej, w. 218
– Urologiczna, w. 243

Każdy pacjent zgłaszający się do Instytutu powinien posiadać:

karty informacyjne z poprzedniego leczenia szpitalnego, leczenia ambulatoryjnego lub skierowanie do Instytutu,

dokumenty uprawniające do korzystania z bezpłatnej pomocy leczniczej.

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy do badania, jak również pacjenci badani lub leczeni uprzednio w Instytucie, rejestrują się w okienku rejestracji chorych – niski par¬ter po stronie prawej (wejście od ul. Garncarskiej 13). W holu budynku Przychodni, znajduje się punkt informacyjny, gdzie można uzyskać potrzebne informacje. Obok umieszczona jest tablica informacyjna, która z pewnością pomoże zorientować się w usytuowaniu poszczególnych poradni.

Rejestracja odbywa się w godzinach 7.30-10.00. Po dopełnieniu wstępnych formal¬ności pacjenci i ich rodziny kierowani są przez pracownika rejestracji do poszczególnych poradni (wysoki parter), gdzie zajmują miejsce w poczekalni i czekają na wywołanie ich nazwisk.
Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy, przed badaniem lekarskim wzywani są przez sekretarkę medyczną celem zebrania tzw. „wywiadu”. Powinni udzielić dokładnych i wyczerpujących informacji na temat dotychczasowego przebiegu choroby, objawów, dolegliwości itp. Powinni także przedłożyć posiadane wyniki dotychczasowych badań laboratoryjnych i rentgenowskich, karty informacyjne z poprzedniego leczenia szpitalnego lub opis leczenia w przychodni. Ustalenie rozpoznania i wybór optymalnej metody leczenia indywidualnie dla każdego pacjenta, wymaga często przeprowadzenia dodatkowych badań oraz zasięgnięcia opinii specjalistów. W takich przypadkach wyznacza się pacjentowi termin ponownego zgłoszenia się w Przychodni lub kieruje do badania konsultacyjnego, z udziałem lekarzy różnych specjalności. Po badaniu w poradni pacjent otrzymuje informacje dotyczące dalszego postępowania.

Przyjęcie do Centrum Onkologii

Formalności związane z przyjęciem do Instytutu są załatwiane w okienku rejestracji chorych (niski parter budynku przychodni -wejście od ul. Garncarskiej 13). Ubranie należy oddać do magazynu odzieżowego – pokój nr 2 (niski parter na prawo – na końcu korytarza). Następnie chory zostaje odprowadzony lub zawieziony do odpowiedniej kliniki i przekazany pielęgniarce oddziałowej.

W razie konieczności wykonania zabiegu operacyjnego, niektórych skomplikowanych badań diagnostycznych oraz zastosowania pewnych metod leczenia, wymagane jest pisemne wyrażenie zgody chorego lub jego rodziny, jeżeli chory nie może zrobić tego osobiście.

Informacji o stanie zdrowia chorego i przebiegu leczenia udziela lekarz prowadzący.

Kierownicy klinik udzielają informacji w godzinach wyznaczonych w każdej klinice.

Leczenie w Centrum Onkologii jest dla chorych ubezpieczonych całkowicie bezpłatne.

Dzieci i młodzież do lat 14 oraz kobiety ciężarne nie mogą odwiedzać chorych przebywających w Instytucie. Sugeruje się, aby telefonować do pacjentów w godzinach popołudniowych.

Kliniki Instytutu:
Klinika Chemioterapii
Kierownik prof. dr hab. med. Marek Pawlicki, tel. (012) 423 10 34
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Kierownik prof. dr hab. med. Jerzy Mituś, tel. (012) 422 49 28
Klinika Ginekologii Onkologicznej
Kierownik prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański, tel. (012) 423 10 46
Klinika Radioterapii – Oddział „A”

Kierownik prof. dr hab. med. Bogdan Gliński, tel. (012) 423 10 49
Klinika Radioterapii – Oddział „B”
Kierownik prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski, tel. (012) 423 10 52
Klinika Radioterapii – Oddział „C”
Kierownik prof. dr hab. med. Jan Skołyszewski

Inne jednostki organizacyjne:

Apteka,
Kierownik mgr Danuta Figlewicz, tel. (012) 423 15 49
Biblioteka Naukowa
Kierownik mgr Ewa Tymecka-Ziarko, tel. (012) 422 99 00 w. 300
Dział Techniczno-Aparaturowy
Kierownik inż. Wojciech Kosiński, tel. 423 15 68
Pracownia Epidemiologii
Kierownik doc. dr hab. Jadwiga Rachtan, tel. (012) 429 37 53
Pracownia Radiobiologii Klinicznej
Kierownik prof. dr hab. med. Anna Gasińska, tel. (012) 423 10 73
Przychodnia Przykliniczna
Kierownik dr Anna Brandys, tel. (012) 422 76 13
Sekcja Informacji i Dokumentacji Medycznej
Kierownik Ewa Stefańska, tel. (012) 429 16 62
Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej
Kierownik prof. dr hab. med. Jan Kulpa, tel. (012) 422 87 60
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Kierownik Dr Maria Kopczyńska-Kowalczyk, tel. (012) 423 10 55
Zakład Fizyki Medycznej
Kierownik prof. dr hab. med. Michał Waligórski, tel. (012) 423 10 67
Zakład Patologii Nowotworów
Kierownik doc dr hab. Janusz Ryś, tel. (012) 421 20 98
Zakład Teleradioterapii
Kierownik prof. dr hab. med. Marian Reinfuss, tel. (012) 423 10 37
Zespół Organizacji Walki z Rakiem
Kierownik mgr Danuta Staniek, tel. (012) 429 15 91